Obunden Samlings Bert Häggblom öppnade lagtinget

Bert Häggblom

Idag måndag 2/11 klockan 12.00 skedde det högtidliga öppnandet av nya lagtinget.

Det nya lagtinget öppnades av ålderstalman Bert Häggblom från Obunden Samling.

För Obunden Samlings del valdes Bert Häggblom, Lars Häggblom och Fredrik Fredlund in i lagtinget vid dagens öppning.

Öppnandet av lagtinget sändes i TV av Åland 24 ska enligt uppgift gå att se i efterhand genom att besöka arkivet för Lagtingets TV-sändningar.

Tack till er alla 1323!

Fredrik och Leif på valvakan
På bilden skålar Fredrik Fredlund och Lars Häggblom.

Obunden Samling vill rikta ett stort stort tack till alla som valde att rösta på Obunden Samling vid årets lagtingsval.

Hela 1323 röstade på Obunden Samling, det gav tre mandat. Bert Häggblom, Lars Häggblom och Fredrik Fredlund representerar Obundna i lagtinget kommande fyra år.

Tack alla!
Vi alla i Obunden Samling.

Vem lyfter frågan om att alternativ vård främjar folkhälsan?

Samtidigt som man talar om att förebyggande hälsovård spar på kostnader för sjukvården, så godkänns inte olika hälsofrämjande behandlingar som ersättningsbara av FPA. Inte heller får man som patient remiss av sin vårdande läkare för sådana behandlingar. Varför? I många fall kan alternativa behandlingar ersätta operationer,  vilket forskning på området har bekräftat.

I stället för höft- och knäoperationer kan olika manipulationer utförda av till exempel osteopater och andra inom området utbildade hjälpa patienter att bli besvärsfria. Dessa behandlingar måste oftast pågå under en längre tid, och blir då ganska kostsamma för den enskilda patienten, då ersättning för vården inte erhålls  från FPA. Dags att tänka om, Eftersom alternativ vård kan ersätta dyrbar sjukhusvård, och är betydligt skonsammare för patienten  att genomgå än en operation, samt ger bättre livskvalitet för den av sjukdom drabbade, borde samhället ersätta en del av de uppkomna kostnaderna.

Runa Lisa Jansson

Sport, idrott, miljö och turism

Ungdomar som inte är intresserade av sport och idrott borde uppmuntras till friluftsaktiviteter mer än vad som görs i dag. Det skulle vara ändamålsenligt att bygga ut olika vandringsleder med funktionella rastplatser och varför inte med grillmöjligheter och toaletter.

Friluftsliv kombinerat med andra lämpliga skolämnen för skolelever skulle med fördel kunna föras in på skolschemat. Detta skulle främja den allmänna folkhälsan på sikt.

Detta skulle även skapa ett miljötänk hos våra unga, för vi bör aktivt arbeta för miljön.

Ytterligare en stor vinst skulle uppnås om arbetslösa unga skulle anställas för förverkligandet och underhållet av vandringslederna.

Turistnäringen skulle kunna dra en enorm nytta av detta. En sådan satsning skulle naturligtvis kräva samarbete mellan kommuner, landskapet, privata markägare och naturligtvis våra politiker.

Sjukdom tar ej semester

Patienter och handikappade i behov av rehabilitering tvingas förflyttning utanför Åland på grund av att avdelningar stängs under semestrar, helger och vårdplatsinbesparingar. Ledningen ”slår sig för bröstet” då antalet vårdplatser bantas ned men i själva verket så blir det en dyr lösning då det visat sig att ”vårdkostnaderna utanför Åland” har stigit markant. Man skyfflar undan problemen som om de vore en het potatis.

Detta försvårar också kontakten mellan patienten och de anhöriga/vänner. I många fall är ett personligt besök den enda kontakten som man kan ha med patienten i fråga. Ur rehabiliteringssynvinkel så är det av största vikt att patienten har möjlighet att hålla kontakten med sina närmaste. Dessutom råder det brist på alarmutrustade handikapplägenheter.

Gullåsen har därtill haft stora mögelproblem och snart är det ett år sedan råttorna invaderade Gullåsen. Det är hög tid att man ”ser om sitt hus” – snart knackar vintern på dörren och det är inte kanske bara råttorna som vill ha varmt och tak över huvudet, glöm ej att ta hand om våra egna!