Djurskyddslagen skyddar inte djur ?

Den åländska djurskydds lagstiftningen, precis som de flesta andra länders djurskyddslagstiftning, betonar djurens välbefinnande. Paradoxalt nog har detta inte inneburit nåt ökat skydd .
Lagen ger konsumenterna en känsla av rättssäkerhet men den skyddar inte djuren tillräckligt mycket. Vi konsumerar allt mer djur för smak, nöjen och för mode. Samtidigt reducerar lagen inte produktionen, utan snarare ger den människan en trygghetskänsla och en känsla av att djuren ges ett skydd.

Djur har inga egentliga rättigheter enligt den åländska lagen, utan ses mera som egendom.
Att djur har egenvärde enligt en annan teori inom rättsvetenskapen som under de senaste åren har fått allt mer understöd detta verkar dock inte ha haft inverkan på de åländska lagstiftarna, som inte ens får nuvarande lagtext uppdaterad i den takt som t.ex Finland förbättrar sin lagstiftning?
Enligt den teorin kan man tala om att djur har ett egenvärde i sig själva och inte bara som egendom eller föremål. I flera europeiska länder har man uttryckligen nämnt djurens egenvärde i lagen.
Detta bör också ske i den nya åländska djurskyddslagstiftning som skyndsamt bör komma på plats.
I den nuvarande lagstiftningen talar man om onödigt lidande, något som enligt mig borde avskaffas och ordet onödigt stryks i lagtexten.

För ett djur som är en kännande varelse, vilket finns etablerat i EU:s grundfördrag artikel 13, spelar det ingen roll om det är ett onödigt lidande eller inte. För djuret är ett lidande alltid ett lidande.
Slutligen bör elefanter och sjölejon införas i Djurskyddslagen såsom förbjudna djur för cirkusar och liknande verksamheter, då det måste anses vara djurplågeri att hålla bl.a sådana djur i cirkusmiljö !
Jag kommer att arbeta för en modern djurskyddslagstiftning som värnar djurets bästa i första hand.

Stefan Jäkälä (ObS kandidat i lagtingsvalet)

Barnen är framtiden!

Det är roligt när man kan inte sova på nätterna för då kommer dom bästa idéerna :) Vad kan vi göra för vårt samhälle ,vad vill man förändra för att vi ska ha en trygg och säkert framtid ? Då kom svaret för mig ganska snabbt: för att kunna bygga en trygg miljö då behöver vi starka individer som vågar agera, som vågar ta ansvar både för sej själv samt för dem omkring,som är inte rädda för att jobba och för att komma med nya ideer. När ska man bygga starka individer? När dom kommer i 30 års ålder? Eller skall man börja när dom är små? Enligt min åsikt desto tidigare desto bättre!

Vi vet alla att för att uppfostra ett barn behövs en hel by, men hur kan vi ta och hjälpa våra barn att ha starkt självkänsla och självförtroende ?Familjen, dagis och skola spelar en väldigt stor roll i barnens liv men vad är det som saknas i detta pussel, vad har vi mistat på vägen? Vi ser allt för många barn som far illa och börjar med alkohol, tobak och droger. Tror verkligen inte att det inte funnits nån i barnens liv som har predikat för barnen att allt sådant är väldigt dåligt och farligt, men ändå ser vi att studierna visar att procenten av barn som ramlar i detta djävulska ekorrhjul blir bara störe .Hur kan vi som föräldrar och samhälle hjälpa barnen att hålla sej på rätta vägen? Tror STARKT att genom att fixa ordentligt med sysselsättning åt våra barn, både efter skolan och på deras lov , kan vi rädda många! Jag är absolut för jobbgaranti som borde börja faktiskt redan för 15 åringar, för gratis fotboll , kamp, motor, matlagning , dans klubbar, gratis läger osv. Tillsammans kan vi vända på det hela och bygga en tryggare och starkare framtid!

Nr. 60 Lagtinget, nr. 524 Saltvik

Vi måste använda sunt förnuft och samarbeta mera!

Lagtingskandidat Nr: 34

I den här valrörelsen har vi inom de ”obundna” pekat riktningen och sedan finns det många goda idéer hur vi närmar oss målet.

Man kan sammanfatta strävandena till att vi skall återuppbygga ett Åland där det skall vara bra att leva för samtliga människor ung som gammal, med så bibehållen välfärd som möjligt.

Eventuella nedskärningar i välfärden skall drabba alla så rättvist som möjligt i den mån det behövs. Undantagna dom av medborgarna som redan idag har det dåligt ställt t.ex. bostadslösa och dom som redan nu kämpar sig fram och räknas leva i närheten av fattigdomsgränsen. I de två sistnämnda grupperna har inget parti under den pågående mandatperioden ägnat någon större tanke, inte tidigare heller vad jag uppfattat. Dessa grupper måste vi hjälpa omedelbart, oberoende av vad konjunkturer och börshandel pekar på.

För övrigt ser jag positivt på framtiden och tror på två viktiga saker som bör leda det politiska arbetet, nämligen sunt förnuft och samarbete.

Utvecklat spelberoende

Sedan Ålands hälso- och sjukvård bildades 1.1.1994 har utgiftsutvecklingen inom den offentliga sektorn varit följande: Kommunernas utgifter har ökat med 120 %, Ålands hälso- och sjukvårds utgifter har ökat med 137 % och landskapets utgifter har ökat med 148 %. Den kommunala uttaxeringsnivån, skatteprocenten, har under tiden höjts med en procentenhet i genomsnitt. Hur har landskapet haft möjlighet till så stor utgiftsutveckling? Fram till början av 2000-talet var landskapets andel av statsbudgeten, med rikets goda ekonomi, en framgångsfaktor. Men på senare år har landskapet gjort sig PAF-spelberoende. Hur har detta varit möjligt? Genom att lagtinget tänjt på lagstadgandet att de medel som inflyter genom PAF, skall upptas i landskapets budget, och användas för att främja och stöda allmännyttigt och annat ändamål. Detta innebär att PAF-medel idag finansierar över nio procent av landskapsbudgeten.

Leif Holländer lagtingskandidat för Ob