Välkommen på medlemsträff, Mariehamn

CoffeeObunden Samling håller en träff för medlemmar med fokus på stadspolitiken i Mariehamns stad söndagen den 18.1 kl 15:00 i Mariehamns stadshus.

Diskussioner om det politiska arbetet i staden under valåret.

Alla  medlemmar varmt välkomna.