Hälsningsanförande vid vårmötet 2015

(Detta anförande lästes upp vid Obunden Samlings vårmöte den 14/5 2015)

KÄRA VÄNNER

Jag hälsar er hjärtligt välkomna till vårt vårmöte, trevligt att så många hade möjlighet att möta upp i dag.

Ett och ett halvt år har gått sedan vårt parti delades i två delar, en del valde att gå över till ett annat parti, men många av oss valde att fortsätta i Obunden samling. I dag vet vi att vi som valde att stanna kvar, vi valde rätt. Trots alla olyckskorpars kraxande står vi mer enade och starka i dag är vi var hösten 2013, och det är tack vare er alla som valde Obunden samling som utgör vår styrka.

Om fem månader har vi lagtings- och kommunalval. Trots små ekonomiska resurser ser vi fram emot en bra valkampanj. Vi känner att vinden blåser vår väg, och vi tror att många väljare kommer att stöda oss i vår kamp att åter ta plats i lagtinget. I kommunerna har vi fortsättningsvis en plattform, och det är vår avsikt att stärka vår närvaro där, genom att våra väljare ger oss förtroende både att fortsätta, samt att bli fler Obundna än vi varit tidigare.

Men för att våra väljare skall ge oss sitt förtroende, så måste vi även förtjäna det. Vi måste visa våra väljare att vi är ett stabilt parti, ett parti som står över politiskt käbbel, ett parti att lita på, ett parti som driver sakpolitik. Kan vi inte visa detta, så kommer våra väljare att svika oss, därför att man röstar inte på någon man inte tror på. Människorna vill ha stabilitet, vill ha välstånd, vill kunna lita på att politikerna i första hand tänker långsiktigt och väl genomtänkt, och inte käbblar om småsaker.

Obunden samlings två ledord har alltid varit:

  • sakpolitik
  • åsiktsfrihet i olika frågor

Hos oss driver vi sakpolitik, och då samarbetar vi med de partier som har liknande åsikter som vi i de frågor som är aktuella. Och i olika frågor kan vi ha olika samarbetspartners. Eftersom sakfrågan är viktigare för oss än populistiska utspel och personliga kortsiktiga framgångar.

Vi har ingen partipiska, utan var och en av oss har rätt att ha egna åsikter, och rösta i enlighet med vad var och en av oss anser vara det rätta. Även i sådana frågor där delar av gruppen kanske har en annan åsikt. Den här principen har alltid funnits hos oss, och den skall vi värna om, för åsiktsfriheten är ett av våra starkaste kännetecken.
Ibland går det ändå lite snett för oss. Vi kanske har glömt de här för oss så viktiga principerna. I vår frustration går vi kanske ut i tidningarna och klagar över våra partikamraters ovilja att lyssna till den som ändå vet bäst. Vi glömmer bort att vi har åsiktsfrihet i vårt parti. Det är inte bra.

Vi måste lära oss att skilja på bypolitik, kommunpolitik och partipolitik.

Bypolitik är när vi går ut bakom knuten och gör upp våra mellanhavanden på älghippor och 50-årsfester.

Kommunpolitik är när vi diskuterar kommunala frågor i gruppen i hemkommunen, och i bästa fall kommer överens om ett ställningstagande, och vem eller vilka vi skall samarbeta med i olika frågor. Men med all respekt för den åsiktsfrihet som är vårt kännemärke. Vi behöver inte vara överens i gruppen, men det är en fördel om vi kan enas om ett beslut. I annat fall röstar var och en i enlighet med sin åsikt.

Partipolitik kräver att vi håller en enad front utåt. Diskussionerna hålls inom gruppen, och i våra uttalanden bör vi stå eniga. Där måste vi tala med en tunga, och vi bör inte gå ut med olika information till allmänheten om hur vi ställer oss i olika frågor.

Och varför är det nu så viktigt att vi är eniga utåt när vi uttalar oss i partiets namn? Undrar ni då. Jo, för vi är ett parti som ägnar oss åt sakpolitik. Vi käbblar inte om småsaker. Vi respekterar varandras åsikter, även om vi inte alltid omfattar dem. Vi är med andra ord ett parti man kan lita på.

För väljarna röstar på ett parti som dom tror på. De röstar på ett parti som dom vet att sätter sakfrågorna i första rummet, inte det politiska käbblet. Vi håller oss också för goda för att göra populistiska utspel.

För att vara trovärdiga, och värdiga väljarnas röster, så måste vi visa att vi är ett enigt parti, trots våra olika åsikter, trots vår framtoning i massmedia, så respekterar vi även dom som tycker annorlunda, dom som röstar annorlunda .

Det är valår i år, låt oss visa våra väljare att vi är ett tryggt val för dem, låt oss visa våra väljare att de kan lita på att vi alltid sätter sakfrågorna och valfriheten i första rummet.

I vårt lilla parti måste vi alla hjälpas åt, oberoende av rang och värdighet kan alla hjälpa till med något.

På grund av bristande ekonomiska resurser har vi varken partisekreterare eller partikansli, därför måste alla ta på sig olika uppgifter, för att få partiarbetet att fungera. Här gäller regeln ”en för alla, alla för en”.

Fråga inte vad ditt parti kan göra för dig, fråga dig i stället vad du kan göra för ditt parti.

Avslutningsvis vill jag än en gång hälsa alla välkomna, och överlämnar ordet till ordföranden för fortsatta mötesförhandlingar.

Runa Lisa Jansson
viceordförande