Sommartal på Lappo politikerdag

(detta anförande lästes upp vid politikerdagen på lappo den 11/7 2015)

BÄSTA ÅHÖRARE

Eftersom vår ordförande Bert Häggblom är bortrest, är jag i egenskap av första viceordförande i obunden samling här i hans ställe. Vi är ett parti som har högt i tak och brett mellan väggarna, ett parti där var och en har rätt att i demokratisk ordning ha en egen åsikt, ett parti som sätter sakpolitiken framom sandlådementaliteten och det politiska käbblet.

Obunden samling är ju för tillfället ett något decimerat parti, utan representation i lagtinget, men den saken vill vi ändra på i höstens val, och även om vi inte sitter i lagtinget just nu, så är vi ändå representerade i ett flertal kommuner på Åland.

För att komma hit till er på Lappo i dag så har vi utnyttjat landskapsfärjorna.

För många av oss är det en upplevelse att åka ut i skärgården, men för er som bor här är ju färjtrafiken livlinan till fasta Åland. Utan en fungerande färjetrafik så dör skärgården.

Landskapsregeringens trafikavdelning har i dag det yttersta ansvaret för att trafiken skall fungera tillfredsställande i alla lägen, och att turlistorna är anpassade till de resandes behov. Men oftast har nyttjarna en åsikt om hur turlistorna skall se ut, och trafikavdelningen en annan.

Därför borde skärgårdstrafiken bolagiseras. Landskapsregeringen bör bilda ett bolag, ett rederi, och över låta det till er, ni som bor i skärgården och bäst vet hur trafiken skall utformas. Det är ni som skall ta hand om bolaget. Ett samhällsägt bolag som sköts av nyttjarna är nog den bästa lösningen för att få en fungerande trafik som tillfredsställer dem som behöver den. Det är en fråga som vi prioriterar inför höstens val.

Småföretagandet är viktigt för Ålands näringsliv, tittar man i telefonkatalogens gula register så är det sida upp och sida ner med adresser till små en- eller få-mansföretagare.

Också här i skärgården är småföretagandet en mycket viktig del av näringslivet. Men trots detta så har småföretagarna små eller inga möjligheter att få samhällsstöd för de satsningar som behövs för att få företaget livskraftigt.

Detta vill vi ändra på. Här har politikerna en viktig uppgift att verkligen granska och utreda möjligheterna att stöda de åländska småföretagarna, så att deras företag har möjlighet att överleva och utvecklas.

Småskaligheten är vår styrka, den skall vi vara rädda om och utveckla , ty småskaligheten är grunden till den livskraft som finns i det åländska näringslivet i dag.

Men ÅMHM:s regelverk sätter många gånger käppar i hjulen för företagarna, bland annat är deras regler ibland så krångliga och byråkratiska att de knappast själva vet hur reglerna skall tolkas alla gånger.

Det är viktigt att vi har regler och lagar i samhället, men de skall inte vara så krångliga att vi inte på ett lättfattligt sätt kan tillgodogöra oss deras innehåll, och efterleva dem. Alla vill vi vara laglydiga, men inte till vilket pris som helst! Åmhm,s regelverk måste ses över och göras lättfattligt och enkelt så att vi alla förstår hur vi skall agera när det gäller bland annat miljöfrågorna.

Krånglig byråkrati gäller även för oss som vill hjälpa ungdomar att få ett sommarjobb, själv har jag sysselsatt ett antal ungdomar i sommar med bland annat målning och trädgårdsarbete.

Jag gick upp till skattebyrån för att få hjälp med skattebyråkratin, men där visste de ingenting, men dom gav mig i alla fall ett dokument, ett kompendium på 30 sidor med anvisningar om hur jag skulle gå till väga, för att komma rätt i skattedjungeln.

Jag insåg snart att allt detta gick över mitt förstånd, så jag gjorde som dom brukar göra i landskapsregeringen när dom inte begriper hur saker och ting skall skötas, jag inkallade en konsult, en ekonomie magister, som efter ett intensivt studium av handlingarna, och någon timmes letande på nätet, kunde upplysa mig om att man inte behöver dra skatt, eller betala arbetsavgifter om man i varje enskilt fall utbetalar en prestationslön som är mindre än 200 euro per person!

Så då insåg jag att jag i stället för en eller två sommarjobbare, skulle anställa ett helt dussin, för det blev billigast så. Var och en av dem skulle då tjäna mindre än 200 euro, och jag skulle inte behöva kasta mig in i skattedjungeln, utan med mindre besvär vara laglydig ändå.

Men var det så det var tänkt att det skulle fungera? Kanske även skattemyndigheterna borde se över sina regelverk?

Vi obundna gillar inte det föreliggande förslaget om KST (kommunernas socialtjänst). Vi anser att kommunerna självbestämmanderätt naggas i kanten, när landskapsregering och lagting vill bestämma över hur kommunerna skall handskas med sina lagstadgade uppgifter.

Här bör man i högre grad låta kommunerna komma till tals, och själva bestämma över hur, och i vilken form, man skall samarbeta om socialskyddet. Och samtidigt bör man beakta att kostnaderna håller sig inom givna ramar, vilket inte alltid är fallet när landskapet tar över verksamheter, eller i kommunförbund.

Och förresten är vi emot kommunsammanslagningar också… hittills finns ingen utredning som visar att det blir billigare med storkommuner, vi kan ha Mariehamn som exempel på att stordriftsfördelar inte alltid uppnås bara för att man är stor, och har många invånare. Och i demokratisk ordning borde de åländska kommuninvånarna få rösta om kommunsammanslagningarnas vara eller inte vara.

Det är många stora ekonomiska frågor vi kommer att ha att ta ställning till framöver, både inför valet, och under den kommande mandatperioden, därför är det viktigt att vi får ett lagting som vågar ta tag i saker och ting, man måste våga förändring när den behövs.

När världen runt om kring oss förändras, så kan i många fall även våra förutsättningar för att leva och verka här på Åland förändras. Men man skall ha ett mål och en mening med förändringen och inte förändra sådant som fungerar bra i sin nuvarande form.

En förändring skall förbättra människornas levnadsvillkor, inte försämra dem, en förändring skall komma hela samhället till godo, och inte gynna endast vissa grupper i samhället, medan andra blir de stora förlorarna.

Detta borde varje politiker tänka på, innan de föreslår förändringar som berör många människors liv i vårt samhälle.

En reaktion på ”Sommartal på Lappo politikerdag

Kommentarer inaktiverade.