Nu går drevet igen

Nu går drevet igen. Den här gången är det den nye kommundirektören i Vårdö som står i skottgluggen, och vi oförvitliga och renhjärtade ålänningar är genast med och deltar som drevkarlar.

För vi vill ju för all del ha inflyttning, gärna välutbildade personer, som kan aktivera vår offentliga sektor. Och vi är inte rasister, nej, vi välkomnar alla som vill flytta hit, bara dom tycker som vi. Är så där lagom, ni vet.

Vi tar gärna emot flyktingar från krigshärjade områden också, oberoende av deras hudfärg, religion och bakgrund, och då är det inte så noga om dom tycker som vi. För när vi tar emot dem,då kan vi slå oss för bröstet och putsa litet extra på helgonglorian och spegla oss i den och känna oss nöjda med vår insats för världsfreden.

Men tiggare tycker vi inte om. Dom borde nog stanna i sina hemländer och inte sitta vid porten till våra shoppingtempel, och be om en slant till mat. Det är ju pinsamt. Dom kan väl arbeta och försörja sig, det gör ju vi. Det hör ju inte hemma i vår socialkultur att tigga. Man går till socialvården. Som ärlig skattebetalare har man rätt till socialvård om man får det knapert. Men rasister är vi inte. Och vi behöver inflyttning, det säger politikerna, dom borde ju veta. Men inflyttarna skall inte tigga, dom skall vara som vi, och tycka som vi, då är dom välkomna hit. Här finns ju gott om sådana arbeten som inte vi vill ha, så det är inget problem med inflyttning, inte.

Och uteliggarna i Mariehamn. Det är ju pinsamt. Varför skaffar dom sig inte en bostad, det gör ju vi. Inte ligger vi i hamnterminalen eller sover i Tullarnas äng. Nej, som oförvitlig ålänning har man egen bostad. Kanske man kunde deportera uteliggarna till skärgården? Skärgårdsborna klagar ju på befolkningsminskningen, och där finns ju säkert lediga bostäder, och kanske jobb också. Politikerna borde göra något åt situationen.

Matbanken, ja varför finns den? Som oförvitlig och renhjärtad ålänning blir man både förvånad och konfunderad. Här har väl alla mat? Det är väl bara i Helsingfors och Stockholm som sådana institutioner behövs. Här hos oss, i den bästa av världar, på fredens öar, behöver väl ingen svälta? Varför gör politikerna ingenting? Dom med sina höga arvoden kunde väl betala en extra kommunalskatt till förmån för behövande ålänningar, om de nu finns sådana.

Men så var det ju det här med den nya kommundirektören på Vårdö. Tänk om bypolitikerna frågat oss till råds, vi oförvitliga, renhjärtade ålänningar som alltid vet bäst. Vi hade redan i förväg kunnat berätta för dem vem de inte skulle välja till kommundirektör, och varför. Nu får vi hoppas att de tar sitt förnuft tillfånga och ändrar sitt obetänksamma beslut, vårdöborna och oss oförvitliga ålänningar till fromma.

Om inte, ja, då går häxjakten vidare. Vi har ju en flera hundraårig tradition på häxjakt, så vi skall nog lyckas till sist. För tack vare oss så hålls Åland fritt från ohyra av alla de slag, och rasister är vi ju inte men oliktänkare hör inte hemma i vårt demokratiska, välordnade och helgonglorieglänsande samhälle.