Pressmeddelande

Obundna på Smart ParkObunden samling besökte vid sitt möte i går den nyöppnade spännande upplevelseparken Smart Park i Eckerö, och fick en fyllig information om parken av Mattias Eriksson, samt vad den har att erbjuda besökare. Obunden Samling konstaterar att den landbaserade turismen på Åland fått ett uppsving i och med parkens tillblivelse. Som turist behöver man till exempel inte vara bilburen för att besöka parken när man reser med Eckerölinjen, då man kan använda sig av linjebussen för att åka mellan färjehamnen och Smart Park och vice versa.

Vid det efterföljande styrelsemötet på Hotell Elvira i Eckerö diskuterades bland annat valfrågor. Styrelsen konstaterar att man i det kommande regeringsprogrammet efter valet bör prioritera småföretagarverksamheten, lyssna mer på företagarna samt lyfta fram deras behov, och gå dem till mötes på ett bättre sätt än vad som hittills skett. I dagens läge har småföretagarna små, eller inga, förutsättningar till offentligt stöd för sin verksamhet, utan är i stället hänvisade till den privata marknaden för detta.

Gällande skärgårdstrafiken anser Obunden Samling att det är en oroande utveckling då skärgården utarmas när arbetsplatserna försvinner, och att landskapsregeringen borde ersätter skärgården för de förlorade arbetsplatserna när man privatiserat färjetrafiken. Kommande regering måste vinnlägga sig om skärgårdens överlevnad, samt att en omstrukturering av trafiken bör ske genom att till exempel bilda ett landskapsägt bolag som ombesörjer skärgårdstrafiken, och där framförallt en fokusering på att bibehålla arbetsplatser och att förbättra turlistor bör ske.

Gällande stödet till jordbruket bör detta ses över. De små familjejordbruken är i fara och hotar att försvinna med dagens system, där stöden i första hand ges till större gårdsenheter, och där tidigare stöd till mindre familjejordbruk försvinner. Här är också ett antal arbetsplatser i fara, då familjejordbruk läggs ner. Detta bör beaktas när nästa regeringsprogram skall utarbetas.

Enligt uppdrag
Runa Lisa Jansson, viceordförande