Förbättra servicen vid Godby Hälsocentral, fortsättning

(Efter klinikchef Birgitta Hermans anförande i Ålandstidningen 15/8 som svar till min insändare 14/8)

Klinikchef Hermans framför i sitt anförande att telefonväxeln vid hälsocentralen i Godby fungerar tillfredsställande. Det är inte sant. Efter att min insändare publicerats i tidningen om problemet, har jag kontaktats av flertalet personer som drabbats av samma sak, det vill säga att det är omöjligt att per telefon nå personalen vid hälsocentralen. Vilket visar att detta är ett ständigt problem, och inte av tillfällig art.

Detta problem skall det inte raljeras om, eller förklaras bort som någonting tillfälligt och icke återkommande. Det är ovärdigt av ÅHS och kränkande mot oss drabbade patienter att vi inte tas på allvar. ÅHS ledning bör omedelbart ta itu med frågan. Här kommer några förslag till åtgärder:

  1. Utred problemen med telefonväxeln och åtgärda dem. Eller byt ut telefonväxeln mot en fungerande sådan.
  2. Placera en personal i receptionen vid hälsocentralen i Godby som tar emot inkommande samtal och som förmedlar samtalen vidare till den de berör (så som det var tidigare innan digitaliseringen tid)
  3. Utred personalsituationen vid hälsocentralen, och vidta nödvändiga åtgärder för att få en fungerande hälsocentral igen.

Hälsocentralen i Godby är ett viktigt komplement till hälsocentralen i Mariehamn, och avlastar dem mycket arbete, men ÅHS ledning är också skyldiga att se till att den fungerar på ett för alla parter tillfredsställande sätt. Det är inte ekonomiskt försvarbart att ha en hälsocentral öppen vars telefonväxeln inte fungerar så man kan ringa dit, och dessutom att ÅHS ledning inte åtgärdar saken, utan anser det vara en “icke-fråga”. Det är inte rätt av vi patienter på norra Åland skall hänvisas till privata läkarstationer på grund av ett telefonproblem som säkert är ganska enkelt att åtgärda.

Till sist vill jag påpeka att vi är ganska många som är upprörda över den rådande situationen, och att vi förväntar oss snabba åtgärder från ÅHS lednings sida. Vi har väntat länge nog …