Månadsarkiv: september 2015

Utvecklat spelberoende

Sedan Ålands hälso- och sjukvård bildades 1.1.1994 har utgiftsutvecklingen inom den offentliga sektorn varit följande: Kommunernas utgifter har ökat med 120 %, Ålands hälso- och sjukvårds utgifter har ökat med 137 % och landskapets utgifter har ökat med 148 %. Den kommunala uttaxeringsnivån, skatteprocenten, har under tiden höjts med en procentenhet i genomsnitt. Hur har landskapet haft möjlighet till så stor utgiftsutveckling? Fram till början av 2000-talet var landskapets andel av statsbudgeten, med rikets goda ekonomi, en framgångsfaktor. Men på senare år har landskapet gjort sig PAF-spelberoende. Hur har detta varit möjligt? Genom att lagtinget tänjt på lagstadgandet att de medel som inflyter genom PAF, skall upptas i landskapets budget, och användas för att främja och stöda allmännyttigt och annat ändamål. Detta innebär att PAF-medel idag finansierar över nio procent av landskapsbudgeten.

Leif Holländer lagtingskandidat för Ob