Hållbarhet, tillväxt och fysisk samhällsplanering

Landskapsregeringen beslöt 2014 genomföra ett treårigt projekt med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan med fokus på samhällsplanering, tillväxt, ökad skattekraft och hållbar utveckling. –
Beslutet tillåter inte en utvärdering av Plan- och bygglagen.

Varför minskar Mariehamns befolkningstal? Avsaknad av övergripande fysisk planering har medfört den enorma affärslokalsexploateringen i Jomala. Följden är att alla i allt större utsträckning ska utföra sina uppköp i Jomala och stadens centrum dör ut.

För stadens framtida boende har diskuterats byggande av bostadsöar i Slemmern, bostadshus-exploatering intill Östra utfarten eller exploatering av Svinöholme söder om staden. Med hjälp av en övergripande planering kan staden istället bostadsexploatera det absoluta centrum på Torggatan med mångvåningshus. Centrumboende och kollektivtrafik skapar på nytt underlag för kommersiella funktioner i centrum.

Våga samhällsplanera övergripande!

Leif Holländer, lagtingskandidat för Obunden samling