Kollektivtrafik och ett hållbart samhälle

En kollektivtrafikutredning överlämnades till landskapsregeringen i januari. I den föreslås ett stiftande av en kollektivtrafiklag.

Det föreslagna laginnehållet skulle göra det möjligt att få långsiktiga avtal med trafikidkare. Det kunde bli möjligt att t.ex. ställa kravet att fordonsparken skulle bestå av eldrivna fordon.

Ålands teknikkluster r.f. (ÅTK), under ledning av projektledaren Jan Grönstrand, gav 2014 sin rapport ”miljövänliga bränslen på åland, en förstudie”. I rapporten omnämns bl.a. den tekniska utvecklingen vid eldrivning av bussar.

Stockholm har en komplett elbusslinje med åtta bussar, linje 73, som använder ”opportunity charging”, d.v.s. laddning vid ändhållplatserna. Trafiken sker mellan Ropsten och Karolinska Institutet. De eldrivna bussarna är laddhybrider som även kan använda biodiesel.

Jag önskar att kollektivtrafikutredningens innehåll förverkligas. Vi måste arbeta mer hållbart!

Leif Holländer lagtingskandidat för Ob