Kortrutt och hållbarhet

Landskapsregeringens (LR:s) definition av skärgårdstrafikens kortrutt är ett färjpass som inte överstiger ca 60 minuter i restid. LR har sagt bl.a. att trafikanterna och gods förflyttas på land istället för till sjöss och att ansvaret och kostnaderna för resorna förskjuts i större utsträckning från landskapet till resenären.

LR:s plan är att isgående bilfärjor skall vara bastrafik. I kortruttsutredningen har snabbare och lättare tonnagetyper för passagerartrafik inte studerats.

Jag önskar ett focus på persontransporter till sjöss och en utbyggd kollektivtrafik. Att fortsätta bygga stora isgående bilfärjor stimulerar till fortsatt ökande bilberoende i ett samhälle där vi redan idag har fler registrerade bilar än det finns personer med körkort. Se exempel från Sockholm: Det isgående fartyget E/S Sjövägen har eldrift och trafikerar sedan september 2014 bl.a. Nybroplan-Allmänna Gränd-Saltsjöqvarn. Fartyget tar 150 passagerare.

Leif Holländer lagtingskandidat för Ob