Public service som maktutövning?

För Ålands radio och TV:s del vore lämpligt att återfå ett förvaltningsråd som skulle ha en koppling till lagtinget.

Under den pågående mandatperioden har det varit en partipolitiskt aktiv styrelse som samverkar med landskapsregeringens enskilda ministrar. Årets turbulens inom radions ledarskap kan tillskrivas radio-TV-bolagets förvaltningsstruktur. Det bör tydliggöras att aktiebolagslagens huvudsyfte med aktiebolaget, vinstskapandet, inte är syftet med att denna bolagsform även används för public service.
Hemlighetsmakeriet vid Ålands radio och TV tjänar andra syften än public service. Ett förvaltningsråd, med ett övergripande ansvar i policyfrågor, kunde medverka till en demokratisk samhällsutveckling, under lagtingets vingar. Styrelsen skulle bestå av sakkunniga. Public service får inte fortsätta som ett medieskval. Ålands radio och TV måste få återgå till journalistisk verksamhet.

Leif Holländer lagtingskandidat för Ob