Skippa ministerstyre!

Vi har tjugoårig erfarenhet av åländskt ministerstyre. Är utvecklingen sund? Vad händer när tjänstemän tar fram relevant material inom sina ansvarsområden?

Alerta och skickliga tjänstemän som presenterar faktabaserade underlag kan uppleva att uppgifterna gjorts förgäves. I Sverige är ministerstyre i lag förbjudet. Sådana lagregler finns inte i riket men också där har ministrar som utövat ministerstyre tvingats lämna sina ministeruppdrag. För lokala medier synes ministerstyre vara ett effektivt sätt att utöva makt tillsammans med ministrarna. En samverkan mellan medier och ministrar kan flytta focus från det en fråga egentligen handlar om. När riskerna är så stora, vad gäller en ministers personliga maktutövning, finns skäl att se på alternativ till ministerstyre. Alternativet är inte tjänstemannastyre. Alternativet är en samverkan på saklig basis. Då kanske medieskvalet samtidigt kan utvecklas till journalistik.

Leif Holländer lagtingskandidat för Ob