Utveckla Helsingforsknutpunkten!

Efter Ålands EU-anslutning blev vi representerade i EU:s Regionkommitté. Vad har vi gjort där? Jag känner bättre till de EU-stödprogram som administreras av landskapsregeringen. I de programmen finns ett nationellt ansvar. Vi har en samverkan med riket i redovisning och rapportering inom dessa program.

Det vore effektivare att landskapet bygger upp en starkare verksamhetspunkt i Helsingfors än i Bryssel. Det är i Helsingfors på nationell basis de flesta frågor hanteras. En mer utvecklad åländsk verksamhet i Helsingfors skulle också gagna de stora frågorna såsom utvecklandet av klumpsumman för landskapets finansiering och särskilda extra statsanslag för större projekt. – Tillsammans med riksintressen kunde verksamheten i Helsingfors t.ex. medverka till att landskapet skulle utgöra ett försöksområde inom nya tekniska landvinningar bl.a. genom ett avgränsat regionalt projekt med avlyft bilskatt för vind-eldrivna fordon.

Leif Holländer lagtingskandidat för Ob