Månadsarkiv: oktober 2015

Tack till er alla 1323!

Fredrik och Leif på valvakan
På bilden skålar Fredrik Fredlund och Lars Häggblom.

Obunden Samling vill rikta ett stort stort tack till alla som valde att rösta på Obunden Samling vid årets lagtingsval.

Hela 1323 röstade på Obunden Samling, det gav tre mandat. Bert Häggblom, Lars Häggblom och Fredrik Fredlund representerar Obundna i lagtinget kommande fyra år.

Tack alla!
Vi alla i Obunden Samling.

Vem lyfter frågan om att alternativ vård främjar folkhälsan?

Samtidigt som man talar om att förebyggande hälsovård spar på kostnader för sjukvården, så godkänns inte olika hälsofrämjande behandlingar som ersättningsbara av FPA. Inte heller får man som patient remiss av sin vårdande läkare för sådana behandlingar. Varför? I många fall kan alternativa behandlingar ersätta operationer,  vilket forskning på området har bekräftat.

I stället för höft- och knäoperationer kan olika manipulationer utförda av till exempel osteopater och andra inom området utbildade hjälpa patienter att bli besvärsfria. Dessa behandlingar måste oftast pågå under en längre tid, och blir då ganska kostsamma för den enskilda patienten, då ersättning för vården inte erhålls  från FPA. Dags att tänka om, Eftersom alternativ vård kan ersätta dyrbar sjukhusvård, och är betydligt skonsammare för patienten  att genomgå än en operation, samt ger bättre livskvalitet för den av sjukdom drabbade, borde samhället ersätta en del av de uppkomna kostnaderna.

Runa Lisa Jansson

Sjukdom tar ej semester

Patienter och handikappade i behov av rehabilitering tvingas förflyttning utanför Åland på grund av att avdelningar stängs under semestrar, helger och vårdplatsinbesparingar. Ledningen ”slår sig för bröstet” då antalet vårdplatser bantas ned men i själva verket så blir det en dyr lösning då det visat sig att ”vårdkostnaderna utanför Åland” har stigit markant. Man skyfflar undan problemen som om de vore en het potatis.

Detta försvårar också kontakten mellan patienten och de anhöriga/vänner. I många fall är ett personligt besök den enda kontakten som man kan ha med patienten i fråga. Ur rehabiliteringssynvinkel så är det av största vikt att patienten har möjlighet att hålla kontakten med sina närmaste. Dessutom råder det brist på alarmutrustade handikapplägenheter.

Gullåsen har därtill haft stora mögelproblem och snart är det ett år sedan råttorna invaderade Gullåsen. Det är hög tid att man ”ser om sitt hus” – snart knackar vintern på dörren och det är inte kanske bara råttorna som vill ha varmt och tak över huvudet, glöm ej att ta hand om våra egna!

Pensionärerna en tillgång eller en belastning?

I det här valet har verkligen pensionärsfrågorna lyst med sin frånvaro. Om vi omnämns är det som en samhällsbörda: “den växande skaran av åldrande befolkning som kräver utökade samhällsresurser inom vård och omsorg”. Våra kunskaper och livserfarenheter ses inte som den tillgång den borde vara, vi betraktas inte längre som individer utan vi beräknas som en kostnad i euro och cent.
Fortsätt läsa Pensionärerna en tillgång eller en belastning?

Spel och ansvar

Det har nu gått tre år sedan företagare polisanmälde att den bokförare de anlitat misstänktes ha förskingrat stora belopp från deras företag. Vid centralkriminalpolisens utredning visade det sig att bokföraren på ett förslaget sätt hade använt de fjorton åländska kundföretagens och en förenings penningmedel för sitt internetspel på PAF. Hösten 2014 fällde tingsrätten bokföraren för förskingring. De drabbades antal slutar inte där: I dagarna behandlar tingsrätten stämningsansökningar mot den fällde bokförarens bolagist – en annan bokförare. Denne hade ingen kännedom om förskingringen och riskerar nu att helt utblottas. Vem övervakar spelverksamheten vid PAF? Det är landskapsregeringen som övervakar PAF. Genom att vi har ministerstyre har vi också ministeransvar. På vilket sätt har kassakon PAF övervakats och hur har ministeransvar visats?

Leif Holländer lagtingskandidat för Ob

Penningtvättsåtal

Under tiden 2009-2012 spelade den dömde förskingraren stora belopp på PAF:s internetspel. Både åländsk och rikslagstiftning reglerar tillsynen över spelverksamheten. Landskapsregeringen har ett viktigt uppdrag att vaka över att det inte förekommer ett överdrivet spelande. Penningtvätt? – Det skulle då vara fråga om att pengar från det överdrivna spelandet via PAF hamnar i landskapsregeringens kassa. Det är penningtvätt ifall det inte skett sådana rapporteringar och gränsdagningar som lagarna stadgar. Under inledningen av förskingringen var den nuvarande ledande landskapsåklagaren ansvarig för landskapsregeringens tillsyn. Som ledande åklagare synes han ha gjort vad han kunnat för att förhindra att centralkriminalpolisens förundersökning kommer till prövning. Förundersökningen har legat ett och ett halvt år hos åklagarämbetet. Får vi före valet veta om det väcks penningtvättsåtal mot PAF och mot övervakaren landskapsregeringen?

Leif Holländer lagtingskandidat för Ob