Penningtvättsåtal

Under tiden 2009-2012 spelade den dömde förskingraren stora belopp på PAF:s internetspel. Både åländsk och rikslagstiftning reglerar tillsynen över spelverksamheten. Landskapsregeringen har ett viktigt uppdrag att vaka över att det inte förekommer ett överdrivet spelande. Penningtvätt? – Det skulle då vara fråga om att pengar från det överdrivna spelandet via PAF hamnar i landskapsregeringens kassa. Det är penningtvätt ifall det inte skett sådana rapporteringar och gränsdagningar som lagarna stadgar. Under inledningen av förskingringen var den nuvarande ledande landskapsåklagaren ansvarig för landskapsregeringens tillsyn. Som ledande åklagare synes han ha gjort vad han kunnat för att förhindra att centralkriminalpolisens förundersökning kommer till prövning. Förundersökningen har legat ett och ett halvt år hos åklagarämbetet. Får vi före valet veta om det väcks penningtvättsåtal mot PAF och mot övervakaren landskapsregeringen?

Leif Holländer lagtingskandidat för Ob