Spel och ansvar

Det har nu gått tre år sedan företagare polisanmälde att den bokförare de anlitat misstänktes ha förskingrat stora belopp från deras företag. Vid centralkriminalpolisens utredning visade det sig att bokföraren på ett förslaget sätt hade använt de fjorton åländska kundföretagens och en förenings penningmedel för sitt internetspel på PAF. Hösten 2014 fällde tingsrätten bokföraren för förskingring. De drabbades antal slutar inte där: I dagarna behandlar tingsrätten stämningsansökningar mot den fällde bokförarens bolagist – en annan bokförare. Denne hade ingen kännedom om förskingringen och riskerar nu att helt utblottas. Vem övervakar spelverksamheten vid PAF? Det är landskapsregeringen som övervakar PAF. Genom att vi har ministerstyre har vi också ministeransvar. På vilket sätt har kassakon PAF övervakats och hur har ministeransvar visats?

Leif Holländer lagtingskandidat för Ob