Var finns miljöfrågorna?

Jag har aldrig varit med om en valrörelse där miljöfrågorna har varit så undanskymda som denna. Hela sommaren har media surrat av oroliga medborgares frågor om vad som händer med vår miljö, hälsa och mat, medan valet handlar om pengar, pengar och åter pengar!

Landskapsregeringen bereder en ny vattenlag, som skall korrigera misstagen i den förra. Det är av högsta betydelse att den blir bra och återför sunt förnuft i vattenfrågorna. Även avloppsfrågorna måste lyftas fram på nytt och diskuteras, så vi får en sansad syn på hur frågorna skall lösas. Den nuvarande lagstiftningen är ohållbar och måste förändras.
Redan på 80-talet diskuterades skyddszoner mot vattnet vid åkrar, fosforfällor vid nackdikenas mynningar och reningsverkens breddning i sjön, men inget konkret  har hänt. Det är dags att ändra på den saken.
Avloppsmottagningen i Mariehamns hamn måste anpassas för att ta emot kryssningsfartygens avloppsvatten och i alla småbåtshamnar för att suga ur fritidsbåtarnas avloppstankar.

Vi måste få ett mer miljöanpassat skogsbruk, ett som inte lämnar sönderkörda marker och avskalade berg efter sig. Ett skogsbruk där man tar hand om ytvattnet från avverkningarna och hindrar urlakning ut i vattendragen. Turismen, som är en av de viktigaste näringsgrenarna i framtiden, förutsätter att man kan röra sig i skog och mark, utan att riskera liv och lem! Det skall gå att dra vandringsleder för aktiva turister.

En röst på mig är en röst för miljö, turism och småföretagande!