En flyktingförläggning på Åland

Enligt uppgift skall Röda korset i samråd med landskapsregeringen anlägga en flyktingmottagning på Åland. Anläggningen är beräknad att ta emot ca 100 personer.
Av erfarenhet vet vi att flyktingarna gärna vill bo i tätorter, med närhet till affärscentra m.m. De fastigheter som landskapet äger som skulle kunna lämpa sig som förläggning är väl närmast Tullhuset i Eckerö och den nedlagda lantmannaskolans lokaler i Jomala. Ingen av dem ligger i närheten av en centralort, men där närheten till färjehamnen i Berghamn, och därmed ganska tät kollektivtrafik till Mariehamn, kanske skulle ge Tullhuset en viss fördel som plats för förläggningen.

Kastelholmsborna har ju redan erfarenhet av anstalter, i och med att Kastelholms gårds huvudbyggnad i ett antal år nyttjades av Staten som fångvårdsansalt. Men huset kräver omfattande renoveringar för att kunna användas som bostad, då husets interiör till stora delar är demolerad.

Så många övriga lämpliga fastigheter för ändamålet kan jag inte påminna mig att landskapet äger. Återstår alltså att hyra in sig i lägergårdar (Lemböte?) eller turistanläggningar. Men fortsättningsvis kvarstår ju faktum att immigranterna vill bo i en centralort med affärer, kaféer och köpcentra, vilket vi inte har så gott om här på Åland.

Kanske man rentav kan tänka sig att bygga nytt? I så fall bör ju anläggningen placeras i Mariehamn, och då kanske man även kan planerar utrymmen där för våra egna bostadslösa? Vi vet från massmedias rapportering om flyktingförläggningarna i Sverige och Finland att det krävs bevakningspersonal dygnet runt på anläggningarna på grund av de krissituationer som ofta uppstår där, så därmed skulle ju problemet vara löst för inkvartering av de ålänningar som har svårt att klara av ett boende i vanliga hyreshus.

Runa Lisa Jansson