Månadsarkiv: december 2017

Mediekommitté

Bland de övriga deltagarna återfinns Johan Ehn (M), Sara Kemetter (S), Harry Jansson (C), Roger Eriksson (Lib), Michael Hancock (ÅF), Ann-Helene Holmström (ÅD) samt chefsjurist Michaela Slotte från landskapsförvaltningen.

Ålands Radio TV

 

Obunden Samling Höstmöte 2017

Under helgen ägde Obunden Samlings höstmöte rum.

Deltagarnas antal till trots gjorde den stora salen att det blev gott om luft mellan varje person.

Det sena datumet till trots och folks mycket fulla schema, var det god uppslutning på mötet (ca ett 30-tal medlemmar som närvarade) som föregicks av en presentation av Ålands Natur och Miljös ordförande Simon Holmström gällande huruvida det skall vara en kortrutt eller snabbrutt i Ålands Skärgård vilken sändes live på Facebook och även finns länkad här.

Fortsätt läsa Obunden Samling Höstmöte 2017