Obunden Samling Höstmöte 2017

Under helgen ägde Obunden Samlings höstmöte rum.

Deltagarnas antal till trots gjorde den stora salen att det blev gott om luft mellan varje person.

Det sena datumet till trots och folks mycket fulla schema, var det god uppslutning på mötet (ca ett 30-tal medlemmar som närvarade) som föregicks av en presentation av Ålands Natur och Miljös ordförande Simon Holmström gällande huruvida det skall vara en kortrutt eller snabbrutt i Ålands Skärgård vilken sändes live på Facebook och även finns länkad här.

Simon Holmström och Ålands Natur och Miljös presentation gällande snabbrutt istället för kortrutt följer i stor utsträckning samma tankegång som Obunden Samling arbetat kring sedan Maj 2017. Detta stärker ytterligare vår uppfattning att skärgårdstrafiken kan göras på ett bättre sätt än vad som landskapsregeringen arbetat för. För att se hela presentationen kan ni klicka på videon nedan.

Under mötet återvaldes även Bert Häggblom som ordförande och Christoffer Virtanen som Vice Ordförande samt så valdes Ann Carlsson som andra Vice Ordförande.

OBS medlem Conny Nylund tillkännagav också under mötet att han kommer ställa upp i Lagtingsvalet 2018.