Mediekommitté

Bland de övriga deltagarna återfinns Johan Ehn (M), Sara Kemetter (S), Harry Jansson (C), Roger Eriksson (Lib), Michael Hancock (ÅF), Ann-Helene Holmström (ÅD) samt chefsjurist Michaela Slotte från landskapsförvaltningen.

Ålands Radio TV