NEJ TILL SAMGÅNGSAVTAL I SUND

398 röstade
263 (66 %) röstade emot samgång
123 (31%) röstade för
12 (3%) vet ej