Månadsarkiv: november 2018

FASTIGHETSVERKET EN GOD AFFÄR FÖR LANDSKAPSREGERINGEN

Bildandet av Landskapets fastighetsverk har visat sig vara en verkligt god affär för landskapet. Av överskottet för år 2017 överfördes i början av år 2018 till landskapets kassa 4 miljoner euro, och resten av vinstmedlen behölls i Fastighetsverket för att stärka likviditeten och det egna kapitalet.

Om man tittar närmare på var Fastighetsverkets inkomster kommer från, så upptäcker man att det mesta härrör sig från internhyror från alla de av landskapets fastigheter som övertagits av Fastighetsverket.

Det innebär i praktiken att landskapsregeringen ger med ena handen, och tar tillbaka med en andra. Om man ser bara till ÅHS, så övertog Fastighetsverket ÅHS fastigheter till ett värde av 65 miljoner euro vederlagsfritt den 1 januari 2018 . Det innebär att nybyggnationer numera sköts av Fastighetsverket, och inte av ÅHS. Gällande fastighetsunderhållet sköts fortfarande smärre delar av ÅHS, men är till
största delen underkastade Fastighetsverkets administration.

Och hur ser då kostnaderna ut för ÅHS efter detta ? Ja, inte har de minskat i alla fall. Fastighetsverket debiterar ÅHS en internhyra vari ingår:

– Avskrivningar (30 år på grundkapitalet 65 milj.euro)
– Avkastningskrav 3,5% på grundkapitalet 65 milj. euro
– Tjänster, såsom värme, vatten, m.m.
– Direkta personalkostnader
– Administrationskostnader

Avkastningskravet innebär en extra kostnad för ÅHS om 2.275.000 euro/år, och ökar ÅHS budget med samma summa. Om de övriga kostnader blivit högre eller lägre efter att Fastighetsverket övertagit fastigheterna och driften av dem är svårt att överblicka , då de delvis bokförts på olika konton och delvis ingått i ÅHS administrationskostnader. Att man sedan samtidigt från Landskapsregeringens sida uppmana ÅHS att minska sina verksamhetskostnader verkar ologiskt, då man medverkat till att öka dessa med 2.275.000 euro. Det man samtidigt reagerar för att Landskapsregeringen har ett
avkastningskrav om 3,5% på ett kapital som man övertagit helt gratis. Det kanske är enligt lagens anda och mening, men särskilt etiskt och moraliskt är det inte, då kostnadsökningen drabbar en institution som drivs med skattemedel.

Ytterligare kan man konstatera att kostnadsutvecklingen förmodligen ser likadan ut för de andra fastigheterna som Fastighetsverket övertagit, såsom skolorna.

Vart pengarna går i Landskapsregeringens kassa är inte lätt att veta, då de inte redovisas särskilt i landskapsregeringens budget.

BERT FORTSÄTTER LEDA OBUNDEN SAMLING

BERT FORTSÄTTER LEDA OBUNDEN SAMLING

höstmöte 2018

– Obundna vill ha direktval av lantråd

Det var livliga diskussioner och bra stämning när ett 40-tal personer deltog i Obunden Samlings höstmöte på lördagen.

Bert Häggblom omvaldes till ordförande, Christoffer Virtanen och Ann Carlsson återvaldes till vice ordförande.

Höstmötet önskar se ett direktval av lantråd av folket och lagtingsgruppen fick i uppdrag att inlämna lagmotionen som utarbetats.

Bert Häggblom och Lasse Häggblom, lagtingsledamöter

– Ett direktval av lantråd skulle stärka lantrådets ställning betydligt och säkerställer att folket vet vem som styr landskapet under fyra år. Då varje kandidatlista till lantråd skall ha fyra namn kommer folket att veta vilken politisk linje som kommer att styra landskapet. Den situation som är i Sverige idag skulle inte kunna uppstå. Folkets makt ökar vilket gagnar demokratin säger Bert Häggblom

Mötet var också enigt om att landskapsregeringen måste bredda upphandlingen om trafik till Föglö med tunnelalternativet och stöder lagtingsgruppens finansmotion.

FLER MANDAT I LAGTINGET
Vid höstmötet behandlades delar av partiet valprogram och målsättningen inför valet.
– Vi höjer målsättningen och siktar nu på minst fem mandat i lagtingsvalet, säger Bert Häggblom.

Obunden Samling får nya medlemmar.
– Vår politik är viktig och det märker vi, flera personer som vill kandidera i valet har anslutit sig till oss, säger Häggblom.

DEBATTER HAR LOCKAT FOLK
Senaste tiden har Obundna arrangerat debatter om Turismen på Åland och Tunneln till Föglö. Debatterna har lockat mycket folk över 100 personer vid både tillfällena och de har varit starka signaler till politiker.
– Glädjande vilket engagemang det finns bland allmänheten och vi kommer att arrangera fler debatter och hoppas att fler som vill jobba politiskt med oss dyker upp på våra möten samt kommer med intressanta uppslag avslutar Bert Häggblom.