Månadsarkiv: februari 2019

Ersättning för olägenheter i samband med elavbrott en självklarhet

Obunden Samling arbetar för  ersättning till de som drabbades av strömavbrott på grund av stormen Alfrida.

I Finland erhåller drabbade konsumenter ersättning  direkt från elbolagen och i Roslagen i Sverige ersätter statliga Vattenfall konsumenterna. Här hemma på Åland däremot förvägrades de drabbade individen rätten till ersättning av tidigare lagting år 2015 till följd av ett tillägg i lagstiftningen (2015:102). Orsaken till detta angavs inte i varken lagframställningen eller i lagtingsbehandlingen.

Att inte betala ut ersättning till de som drabbades är detsamma som att säga att en elabonnent bosatt på Åland är mindre värd än en elabonnent i Finland eller Sverige.

Obunden Samling anser att då ersättning inte betalas ut av elbolagen på Åland bör landskapet ta sitt ansvar gentemot medborgarna och ersätta dessa på samma grunder som gäller i Finland. En medborgare bosatt på Åland är lika mycket värd som en bosatt i Finland och Sverige. Eftersom landskapet avsiktligt ändrat detta i blankettlagstiftningen bör detta rättas till.

Har Finland råd med ersättning till stormdrabbade så har Åland råd. Det saknas dock vilja att ersätta de drabbade i nuvarande regeringskonstellation eftersom ingen reaktion kommer därifrån.

Läs hela lagmotionen genom att klicka på länken nedanför:

Lagmotion Bert Häggblom Ersättningar för olägenheter vid elavbrott 2019