Åländsk fastighetslagstiftning. Nödvändigt för rättvis behandling.

Obunden samling vill lagstifta om att fastighetsskatt på tomter över 1 hektar undantas beskattning. Fastighetsbeskattningen styrs idag genom en finsk blankettlag vilket gör att två olika markägare blir beskattade olika om de inte aktivt bestrider beskattningsbeslutet.

Den som inte aktivt besvärar sig blir drabbad genom väsentligt högre skatt!

Ett hållbart samhälle kräver att alla människor är lika inför lagen. För att alla människor skall behandlas likvärdigt och rättvist är det nödvändigt att Åland stiftar en egen lag om fastighetsbeskattning.

Läs motionen i sin helhet här :

Ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland