Näringslivsdiskussion tisdag 19.03.2019 kl. 19:00 i Självstyrelsegården

Välkomna till självstyrelsegården 19.03.2019 19:00 för att diskutera vilka utmaningar Ålands näringsliv står inför och hur vi tillsammans kan hitta lösningar på dessa problem.

Anders Ekström från ålands näringsliv kommer och ger en kort presentation över situationen idag varefter vi tillsammans diskuterar vägen framåt.