Om Anton Göthlin

Anton Göthlin

Telefon:0400594627

Namn: Anton Göthlin

Bor: Mariehamn

Yrke: Studerande

Utbildning: 
Merkonomexamen, Ålands Yrkesgymnasium
Studentexamen, Ålands Lyceum
Ekonomiekandidatprogrammet, Uppsala universitet, pågående

Utmärkelser/stipendium/intyg: 
Stipendium i svenska
Stipendium för goda kunskaper i kommunikation länder och människor emellan
Stipendium i företagande
Bästa UF-Företag (MaGoe)
Bästa grafiska profil (MaGoe)
"Certificate of Excellence" - GE healthcare 
A,B,C,D certifikat, Unga Aktiesparare
Medlem i Mensa

Arbete:
Projektledare Ålands Sjödagar, 2013
Ekonomiassistent, Rederi AB Eckerö, 2014
Skådespelare, 
- Massey Ferguson 370HK
- Danat Ur Havsvågor
- Eufemia
- Segelkungen - Gustaf Erikson
- Broder Kilian
- Sankt Göran, Prinsessan och Draken

Partisekreterare Obunden Samling, pågående

Förtroendeuppdrag:
Ersättare i Bildningsnämnden i Mariehamn, 2016- 
Ersättare i Stadsfullmäktige i Mariehamn, 2016-2018
Ersättare i Stadsstyrelsen i Mariehamn, 2018- 

Kontaktuppgifter:
Mejl: 
anton.gothlin@lagtinget.ax
Telefon:
0400594627

Alla inlägg av Anton Göthlin

TURISMEN PÅ ÅLAND OCH DESS FRAMTID

Kom och diskutera hur Åland skall utveckla turismen, hur vi skall förlänga sommarsäsongen. Hur branschen och näringslivet ser på turismen och dess framtid på Åland.

Kaptenssalen – Hotell Arkipelag
Torsdag 13.9 kl. 18.30

Moderator: Stefan Norrgrann (North Media Åland)

I panelen deltar bland andra:
Camilla Gunell, näringsminister Ålands Landskapsregering
Anders Ekström, VD Ålands Näringsliv
Terese Flöjt, ordförande Visit Åland
Lotta Berner-Sjölund, VD Visit Åland
Maria Häggblom, ordförande Stuguthyrarföreningen
Tomas Karlsson VD Eckerölinjen
Gustaf Eklund affärsutvecklingschef Viking Line

I publiken finns entreprenörer, företagare och andra intresserade.
Vi bjuder på kaffe och bulle.

Alla är varmt välkomna!
Arrangör: Obunden Samling r.f.

 

VÅRMÖTE

Obunden Samling r.f. medlemmar hälsas välkomna till vårmöte lördagen den
28 april 2018 kl 17,00 på Pettas Café, Geta. Efter mötesförhandlingarna
hålles samkväm med middag. Anmälan görs till runa.lisa.jansson@aland.net senast 25 april. Meddela samtidigt om eventuella matallergier. Den som önskar betala medlemsavgiften om 10,- euro kan lämpligen göra detta till vårt konto i ÅAB FI92 6601 0001 1131 25.

Styrelsemöte 27/3

Tisdagen den 27/3 klockan 19.00 kommer Obunden Samling att hålla ett styrelsemöte på Optinovas kontor i Godby.I sedvanlig ordning är alla medlemmar välkomna och anmälan sker till anton.gothlin@lagtinget.ax eller 0400594627.

Styrelsemöte 28/9

Torsdag 28/9 har vi ett styrelsemöte på Knallen Café & Minilivs i Sund klockan 19:00. Under mötet kommer höstmöte, valkommitté, Kommunsammanslagningen m.m. att behandlas. I sedvanlig ordning är alla medlemmar välkomna och anmälan görs till anton.gothlin@lagtinget.ax eller 0400594627.