Om Anton Göthlin

Anton Göthlin

Telefon:0400594627

Namn: Anton Göthlin

Ålder: 21

Bor: Mariehamn

Yrke: Studerande

Utbildning: 
Merkonomexamen, Ålands Yrkesgymnasium, 2013
Studentexamen, Ålands Lyceum, 2013
Ekonomiekandidatprogrammet, Uppsala universitet, pågående

Utmärkelser/stipendium/intyg: 
Stipendium i svenska, 2012
Stipendium för goda kunskaper i kommunikation länder och människor emellan, 2012
Stipendium i företagande, 2013
Bästa UF-Företag, 2013 (MaGoe)
Bästa grafiska profil, 2013 (MaGoe)
"Certificate of Excellence" - GE healthcare, 2013 
A,B,C,D certifikat, Unga Aktiesparare, 2014
Medlem i Mensa, 2015

Arbete:
Projektledare Ålands Sjödagar, 2013
Ekonomiassistent, Rederi AB Eckerö, 2014

Kontaktuppgifter:
Mejl: 
anton.gothlin@lagtinget.ax
Telefon:
0400594627

Alla inlägg av Anton Göthlin

Insändare

Pommern
Obunden Samlings styrelse anser inte att en flytdocka skall byggas runt Pommern i dagsläget. Detta av både ekonomiska samt miljömässiga skäl. Det saknas en utförlig miljökonsekvensbedömning hur uppförandet av dockan påverkar närliggande ekosystem. Vi finner det heller inte ekonomiskt försvarbart att under rådande spartider bygga en docka för upp mot 7-8 miljoner euro plus kommande underhåll. Resurserna bör istället satsas på fartyget så hennes skick bevaras och säkerställs.

Anläggningskostnader för skärgårdstrafiken på Föglö
Obunden Samling anser inte det ekonomiskt försvarbart att satsa mångmiljonbelopp för att förkorta restiden några minuter. Vi anser att resurserna bör satsas på fasta Åland för att prioritera redan påbörjade infrastrukturprojekt som inte färdigställts.

Kommunstrukturreformen
Obunden Samling anser att kommunreformen bör läggas på is. I dagsläget hänger den finländska socialhälsovårdsreformen som ett orosmoln över självstyrelsen och ingen vet än hur den kommer att påverka Åland. Det föreligger ingen brådska med en kommunreform innan all fakta finns på bordet.

Sen har det hörts från flera håll att det finns ekonomiska fördelar med färre kommuner. Informationen som PWC presenterade under deras kommundialoger verkar vara av en annan karaktär. Där framkom nämligen att det inte finns någon ekonomisk anledning att minska dagens antal kommuner utan sådant bygger på andra aspekter.

Obunden Samling r.f.

Arbetsgrupper

Obunden Samling beslöt under mötet 8/12 att införa arbetsgrupper som speglar ministerrollerna i Ålands Landskapsregering. Detta är ett uppdrag som efter ett år utvärderas och skall vara en förstärkning för lagtingsgruppen I deras arbete.

Följande personer handhar arbetsgrupper och ansvarar för dess arbete:

 • Infrastruktur-, trafik och public service
 • Sune Axelsson ordf.
 • Finans- och sjöfartsfrågor     
 • Lars Häggblom ordf.
 • Närings-, miljö och energifrågor
 • Cristoffer Virtanen ordf.
 • Självstyrelsepolitiska-, jämställdhets och personalpolitiska frågor samt lagberedning
 • Bert Häggblom ordf.
 • Kansli-, kommun-, integrations- och bostadsfrågor samt EU och nordiska frågor/samarbeten
 • Ana Maria Mindres-Linde ordf.
 • Kultur, idrott, IT och utbildningspolitik
 • Leif Borg ordf.
 • Social- och hälsovårdsfrågor samt ÅMHM
 • Conny Nylund ordf.

Är någon medlem intresserad av att gå med i någon av ovannämnda grupper kan ni kontakta mig eller någon av de ansvariga personligen.

Med vänlig hälsning

Anton Göthlin
Sekreterare

Ingen comeback för Manelius inom OB

Tidigare i veckan gick det att läsa i de lokala tidningarna att Nils Manelius har lämnat Ålands Demokrati. Där framkom att han var intresserad av att komma tillbaka till Obunden Samling.  Ärendet diskuterades på styrelsemötet 08/12 och ett enhetligt beslut fattades, han är inte välkommen tillbaka. Han har blivit utesluten tidigare och det finns ingen anledning att häva det beslutet.

Fredrik Fredlund Sjukskriven

Fredrik Fredlund är sjukskriven efter den senaste veckans händelser.
 
I vårt samhälle är man oskyldig tills motsatsen är bevisad. Vi i Obunden samling väntar därför med att ta ställning tills eventuell dom har fallit och hela händelsen är kartlagd.
 
Vi i Obunden samling vill dock klargöra att vi fördömer all sorts misshandel, såsom t.ex. fysiskt eller psykiskt våld, näthat och (nät)mobbning. Det spelar ingen roll om det är en kvinna eller en man som blir utsatt eller utför handlingen. 
 
Samhället ignorerar ofta varningstecken som gärningsmän visar innan något våldsbrott de facto sker. Därför vill vi i Obunden samling arbeta ännu mer för förebyggande åtgärder så att man kan fånga upp personer som är i riskzonen och satsa på den psykiska ohälsan på Åland.

Styrelsemöte 8/12

Obunden Samling

Torsdagen den 8:de december håller Obunden Samling r.f. styrelsemöte. Styrelsemötet kommer att hållas i PAF:s nya lokaler och startar 18:30. Anmälan görs till anton.gothlin@lagtinget.ax.  Alla medlemmar är välkomna.

Väl Mött

Anton Göthlin
Sekreterare

Partimöte 22/9

christer_chipsen

Obunden Samling höll sitt första partimöte efter sommaren i torsdags. Mötet ägde rum i Chipsens lokaler och inleddes med en ytterst intressant presentation av Christer Söderström om Chipsens historia, om dagsaktuella händelser på fabriken samt planer inför framtiden. Under presentationen fanns möjligheten att ställa frågor direkt till Christer vilket ledde till flera intressanta och lärorika diskussioner. Publiken var väldigt engagerad och energinivån hölls uppe med hjälp av diverse chipssmakprover.

bert_chipsen Efter Söderströms presentation påbörjades det officiella mötet där samtliga lagtingsledamöter var på plats och kunde informera deltagarna om vad som händer inom landskapspolitken. Det blev flera replikutbyten om Åland på både landskaps- och kommunulnivå.

Uppslutningen till mötet var otroligt bra och vi från partistyrelsen tackar för det och vill även skicka iväg ett tack till Christer Söderström som kom och höll i presentationen.

 

publik_chipsen
Väl mött
Anton Göthlin
Sekreterare