Om Erica Scott

Ålder: 40 år

Jobbar som: Waldorfförskollärare och egenföretagare inom friskvård

Bor: Mariehamn

Familj: Man och två barn, 6 och 20 år

Hjärtefrågor: Alternativ/komplementär hälsovård, hållbar utveckling både på individ- och samhällsnivå, en skola utan stress-möjligheternas barn i möjligheternas skola... du kan mer än du tror!

Målgrupp: Jag vill arbeta för dig som tycker att det är viktigt att vi tar ansvar för att våra barn och barnbarn också ska ges samma förutsättningar till ett gott liv som vi har. För dig om känner dig trygg med att ges valmöjligheter utifrån dina behov tex vad gäller hälsovård och skola. För dig som vill att skolan ska erbjuda barn och ungdomar en avslappnad social gemenskap som grund för lärandet. För dig som vet att oändlig tillväxt inte är möjlig, nu är det hög tid att hitta gemensamma visioner, strategier och målsättningar för framtiden. Tid att agera.

Alla inlägg av Erica Scott

Politikerdag på Lappo

Vädret bjöd på strålande sol och friska vindar när Lappo ungdomsförening förtjänstfullt i samarbete med Ålands landskapsregering och Ålands radio ordnade politikerdagen ‘I valet och kvalet’ på skärgårdsön Lappo lördag den 11 juli. Stort tack till arrangörerna!

Leif Borg representerar Obs under partidebatten
Leif Borg representerar Obs under partidebatten
Arrangören Johanna Thörnroos från Lappo ungdomsförening skapade en välkomnande stämning
Arrangören Johanna Thörnroos från Lappo ungdomsförening skapade en välkomnande stämning

Obunden Samling inledde deltagandet i evenemanget med ett fräscht sommartal av Runa-Lisa JanssonBert Häggblom var förhindrad att komma. Du kan läsa talet i sin helhet i Runa-Lisas inlägg. Den sakliga och humoristiska tonen fick mycket god respons.

Vidare deltog Felicia Danielsson och Erica Scott i det ungdomspolitiska seminariet. Felicia deltog för allra första gången i politiskt sammanhang och gjorde det med den äran. Frågor som lyftes fram var ungdomars hälsa, kollektivtrafik, möjligheter att engagera sig och en höjning av studiestödet för att undvika studerande fattigdom.

Partidebatten omfattade tre delar och Leif Borg representerade Obs under del ett ‘Den åländska samhällsreformen’ och del två ‘Utbildning, jobb och hälsa – ungas framtid på Åland’. Under del tre ‘Ekonomi och delaktighet’ representerades Obs av Erica Scott.

Några axplock från debatten: Obs betonade vikten av kommunernas fortsatta självbestämmande när det kommer till eventuella samarbeten och sammanslagningar. Vidare anser vi att utbildningsinsatserna måste vara i fas med samhällsutvecklingen och därmed är grundskolelagen från 1995 i akut behov av en översyn för att säkerställa en god utbildning för alla i samhället. Som ett möjligt svar på det faktum att även Åland har ökande samhällsklyftor och att många individer faller mellan stolarna i våra system lyftes idén om att utreda grunderna för en ovillkorlig basinkomst.

Sammantaget representerade Obunden Samling den enskilda människan, en förenkling av krångliga system och en överföring av makt till den som berörs av beslut. Detta förhållningssätt ligger som en grund för ett stärkt lokalsamhälle och ett aktivt småskaligt näringsliv.

11741721_10206215300814316_328300776_e