Om Karin Eklund

Karin Eklund
Sans, balans samt saklighet är ett motto som jag helst följer

Jag är uppvuxen i en arbetarfamilj på Köpmansgården 12 i Mariehamn. 
Min far jobbade i Firma Carl Rundberg 
och mycket tack vare den familjen väcktes min entreprenörsanda tidigt.
Vi var som en enda stor familj alla vi som bodde i 10-an och 12-an,
något som har präglat mig starkt på olika sätt
Ordet solidaritet har sedan dess varit en ledstjärna för min del

Mina utbildningar och studier är bl.a. inom marknadsföring,
bokföring, Waldorf småbarnspedagogik, ledarskap och företagsekonomi,
vilka  jag har haft stor nytta och glädje av som egen företagare
där ekologin alltid har stått högt i prioritet

Mitt miljöengagemang är stort, men jag har också varit med
och startat upp föreningen Vårt Hjärta, 
där jag jobbade som verksamhetsledare i flera år. 
Som stödperson inom Cancerföreningen och föreningen Vårt Hjärta
har jag lärt mig mycket om människor och om empati,
men också var utsattheten finns i de sammanhangen.
I det direkt under LR underställda Handikapprådet har jag också haft en plats

Jag tillhörde en av vänfamiljerna som tog emot 
de första kvotflyktingarna till Åland i början av 1990-talet, 
något som har berikat mitt liv väldigt mycket och givit mig mera förståelse
för andra kulturer och för mångfald, men också för hur det är att vara flykting

Som konsthantverkare har jag också erfarenheter inom kulturella områden

Ett område som intresserar mig alltmera är jordbrukarnas och mjölkböndernas
och där vill jag gärna ge järnet för att få till en attitydförändring 
i de led som inte förstår hur det är att vara egna företagare, vilket bönderna är
Utan jordbruk och boskap tappar Åland en väsentlig basnäring
som är betydelsefullare än vad många kanske förstår
Det är ett stort område att sätta sig in i men jag är beredd att göra det med hull och hår

Naturligtvis så kunde jag göra listan ännu längre än så här
Som pensionär, småföretagare och engagerad medmänniska
har jag förståelse och rätt mycket kunskap om hur verkligheten ser ut
för många i vårt samhälle.

Mina tidigare politiska uppdrag har varit en period i Ålands Lagting 1987-1991, 
i Jomala fullmäktige,
i byggnadsnämnden i Jomala, 
skolnämnderna både i Mariehamn och senare också som suppleant i Geta,  
samt som ordinarie i socialnämnden i Geta. 
Jag har en kort period även varit suppleant i Geta kommunstyrelse
Jag har varit Obunden samling trogen sedan mitten av 1990-talet
och tänker så förbli

Finns frågor så ring gärna upp mig!

Alla inlägg av Karin Eklund

Det verkar inte som om vi kan hitta det du letar efter. Kanske kan en sökning hjälpa.