Om Leif Borg

Leif Borg

Telefon:+358 400527046

Ålder: 65

Jobbar som: Egen företagare
Bor: Eckerö
Familj: Stor
Hjärtefrågor: Verka för att uppnå ett koldioxid neutralt Åland på ett realistiskt sätt. Genom en fortsatt utbyggnad av vindkraften samt införa ett smart elnät som ger stora möjligheter till besparing av energi. Dessutom vill jag verka för en kommunreform som möjliggör likvärdig kommunal servis var du än bor på Åland. Jag vill verka för en lag som innebär att man får sitta högst två perioder åt gången i Ålands lagting. Detta för att öka kreativiteten i beslutfattandet. Tydligare och effektivare politik och förvaltning samt handikapp-, kultur-, turism- och mediefrågor.
Målgrupp: Alla som delar mina hjärtefrågor.

Mina meriter...

Arbete:  Utbildad elingenjör arbetat med medesinsk teknik. Som konstruktör.Efter återflytt till Åland verksam som egen företagare.
Politiska uppdrag:  Invald i fullmäktige flera perioder som ledamot samt vice ordförande. Vald till kommunstyrelsen också flera perioder samt styrelseordförande. Dessutom verkat som Tekniska nämndens ordförande samt Förmyndarnämndens ordförande i Eckerö. Projektansvarig för tillbyggnad av biologisk reningssteg vid kommunens reningsverk.
Utbildningsuppdrag: Klasspappa i grundskolan. Kommitemedlem i utbildning 2000. Initiativtagare till Ålands yrkeshögskola.  Medlem i Ålands Lyceums direktion i två perioder varav en som vice ordförande.
Kultur: Initiativtagare och projektledare till uppförande av Ålands Jakt o Fiskemuseum. Har varit styrelsemedlem i Föreningen Norden på Åland i åtta år som vänortsansvarig. 
Miljö och näringsliv: Verkat för igångsättande av bioenergiproduktion för fjärrvärme samt tillkomsten av vindkraftens uppbyggnad på Åland. 
Styrelseuppdrag: Medlem i styrelsen för Ålands Vindenergi Andelslag.

Alla inlägg av Leif Borg

Det verkar inte som om vi kan hitta det du letar efter. Kanske kan en sökning hjälpa.