Om Leif Holländer

Leif Holländer
Intresse: Allmogebåtssegling
Yrkesbakgrund: Under tiden 1984-2001 arbetat som kommunsekreterare i Lumparland, därefter som intern revisor vid landskapsregeringen och från årsskiftet som utredare vid landskapsregeringens utvecklingsenhet vid regeringskansliet.

Alla inlägg av Leif Holländer

Spel och ansvar

Det har nu gått tre år sedan företagare polisanmälde att den bokförare de anlitat misstänktes ha förskingrat stora belopp från deras företag. Vid centralkriminalpolisens utredning visade det sig att bokföraren på ett förslaget sätt hade använt de fjorton åländska kundföretagens och en förenings penningmedel för sitt internetspel på PAF. Hösten 2014 fällde tingsrätten bokföraren för förskingring. De drabbades antal slutar inte där: I dagarna behandlar tingsrätten stämningsansökningar mot den fällde bokförarens bolagist – en annan bokförare. Denne hade ingen kännedom om förskingringen och riskerar nu att helt utblottas. Vem övervakar spelverksamheten vid PAF? Det är landskapsregeringen som övervakar PAF. Genom att vi har ministerstyre har vi också ministeransvar. På vilket sätt har kassakon PAF övervakats och hur har ministeransvar visats?

Leif Holländer lagtingskandidat för Ob

Penningtvättsåtal

Under tiden 2009-2012 spelade den dömde förskingraren stora belopp på PAF:s internetspel. Både åländsk och rikslagstiftning reglerar tillsynen över spelverksamheten. Landskapsregeringen har ett viktigt uppdrag att vaka över att det inte förekommer ett överdrivet spelande. Penningtvätt? – Det skulle då vara fråga om att pengar från det överdrivna spelandet via PAF hamnar i landskapsregeringens kassa. Det är penningtvätt ifall det inte skett sådana rapporteringar och gränsdagningar som lagarna stadgar. Under inledningen av förskingringen var den nuvarande ledande landskapsåklagaren ansvarig för landskapsregeringens tillsyn. Som ledande åklagare synes han ha gjort vad han kunnat för att förhindra att centralkriminalpolisens förundersökning kommer till prövning. Förundersökningen har legat ett och ett halvt år hos åklagarämbetet. Får vi före valet veta om det väcks penningtvättsåtal mot PAF och mot övervakaren landskapsregeringen?

Leif Holländer lagtingskandidat för Ob

Utvecklat spelberoende

Sedan Ålands hälso- och sjukvård bildades 1.1.1994 har utgiftsutvecklingen inom den offentliga sektorn varit följande: Kommunernas utgifter har ökat med 120 %, Ålands hälso- och sjukvårds utgifter har ökat med 137 % och landskapets utgifter har ökat med 148 %. Den kommunala uttaxeringsnivån, skatteprocenten, har under tiden höjts med en procentenhet i genomsnitt. Hur har landskapet haft möjlighet till så stor utgiftsutveckling? Fram till början av 2000-talet var landskapets andel av statsbudgeten, med rikets goda ekonomi, en framgångsfaktor. Men på senare år har landskapet gjort sig PAF-spelberoende. Hur har detta varit möjligt? Genom att lagtinget tänjt på lagstadgandet att de medel som inflyter genom PAF, skall upptas i landskapets budget, och användas för att främja och stöda allmännyttigt och annat ändamål. Detta innebär att PAF-medel idag finansierar över nio procent av landskapsbudgeten.

Leif Holländer lagtingskandidat för Ob