Om Runa-Lisa Jansson

Runa-Lisa Jansson
Namn: Runa Lisa Jansson
Född: År 1939 i statarbyggnaden på Kastelholms kungsgård
Yrke: Företagsekonom
Familj: Man, fyra barn, sju barnbarn och ett barnbarnsbarn
Adress: Fogdesvägen 34 i Haraldsby, 22410 Godby

Jag var kommunsekreterare i Saltvik åtta år mellan 1982-1990. samt därefter ett år i Sund. Sedan, och fram till min pensionering var jag verksamhetsledare och direktör för Föreningen Norden på Åland.
 
Min politiska bana inleddes i Centern , varefter jag så småningom fann min hemvist i Obunden samling, där jag varit engagerad i ca 15 år.
 
Som erkänsla för mitt politiska uppdrag erhöll jag år 2012 Lagtingets minnesmedalj för att ha verkat mer än 10 år som landskapsrevisor, samt Ålands självstyrelses jubileumsmedalj som erkänsla för mitt kommunala politiska engagemang. Samma år erhöll jag även av Rikets President Finlands Lejons ordens förtjänstkors för mitt arbete som förtroendevald.
 
Under min tid som politiker har jag suttit 20 år i Saltviks kommunfullmäktige, varav två år i kommunstyrelsen. År 2011 innehade jag posten som kommunfullmäktiges ordförande. Jag har även under ca 20 år  varit engagerad i församlingens arbete, dels i kyrkorådet, dels i kyrkofullmäktige, samt även varit kyrkofullmäktiges viceordförande ett antal år. Därutöver har jag varit ordförande för styrelsen för  Norra Ålands Högstadiedistrikt, samt ordförande i (dåvarande ) styrelsen för Ålands Hemslöjdsförening, som på den tiden bedrev skolverksamhet vid Ålands Hemslöjdscentrum i Tosarby.  Jag har även verkat som revisor i (dåvarande) Ålands Vårdförbund och Ålands Folkhälsoförbund, samt Ålands Omsorgsförbund. Detta är ett axplock av mina politiska engagemang under årens lopp.
 
För mig är det viktigt att Obunden samling blir kvar som politiskt parti, eftersom Åland annars skulle sakna ett parti som sätter sakfrågorna framom politiskt käbbel av sandlådekaraktär. Jag engagerar mig ofta i aktuella frågor, som till exempel pensionärernas behov, de ungas arbetssituation, kvinnors rätt till sin egen kropp, ja, orättvisor  över huvud taget. Då tar jag gärna till pennan och skriver en insändare. Och under årens lopp har de blivit ganska många. Men likt en dåres envishet fortsätter jag att pålysa det jag tycker är felaktigt och borde rättas till i vårt samhälle. Ibland med framgång, ibland utan synbarligt gensvar. Ju äldre jag blir, desto mer livserfarenhet får jag, och då kan jag ju inte sätta mitt ljus under en skäppa, utan måste försöka upplysa alla om min klokhet och klarsynthet!
 
Till dig som läser detta vill jag säga: Hör gärna av dig för intressanta politiska samtal och  diskussioner .

Alla inlägg av Runa-Lisa Jansson

Jämställdheten är satt på undantag

För ett tag sedan bildades en ny feministisk organisation på Åland för att främja jämställdheten i landskapet. Om den fortfarande finns kvar vet jag inte, för något väsen av sig för den inte, och i valrörelsen lyste den i alla fall helt med sin frånvaro.

Vi har också tidigare haft en Jämställdhetsdelegation och en Jämställdhetssekreterare tillsatt och avlönad av landskapet, om de finns kvar vet man inte heller, för inte heller de visade sig i valrörelsen, för att tala om vikten av att rösta på kvinnor. Men i så fall att de finns, har de väl fullt upp med att åka till Bryssel, och andra intressanta platser och frottera sig med likasinnade i stället för att göra en insats för jämställdheten på Åland, som borde vara deras huvudsakliga arbetsplats. I synnerhet i valtider. För här finns mycket att göra för att främja jämställdheten kan jag berätta.

Inför valet år 1987 utgav dåvarande Jämställdhetsdelegationen en broschyr som skickades ut till alla hushåll i landskapet, och som framhöll vikten av att alla skulle gå och rösta, och då framförallt rösta på kvinnor, för att få en större jämställdhet bland de folkvalda i lagting och kommuner. Inför valet i år lyste alla sådana publikationer med sin frånvaro. Och inte har jag heller märkt att så många fler kvinnor blivit invalda i lagtinget i år, än vad de blev på den tiden. Så jag tycker nog att det här med jämställdhet går ett steg fram och två steg tillbaka i det åländska samhället.

Och var finns alla ni män och kvinnor, som i högröstade ordalag brukar tala i offentligheten om vikten av att vara feminist? Kommer ni nu ihåg era löften om att “varannan damernas” bör gälla vid tillsättande av delegationer, nämnder och styrelser?

Kom ihåg att “Det finns en särskild plats i Helvetet för dem som inte stöder sina medsystrar”, som en klok politiker sade en gång. Därför gäller det för kvinnor som blir invalda, att komma ihåg sina medsystrar vid val till olika organ inom kommuner och landskapsregering. Endast så kan vi få ett bättre och jämlikare beslutsfattande samhälle.

Vem lyfter frågan om att alternativ vård främjar folkhälsan?

Samtidigt som man talar om att förebyggande hälsovård spar på kostnader för sjukvården, så godkänns inte olika hälsofrämjande behandlingar som ersättningsbara av FPA. Inte heller får man som patient remiss av sin vårdande läkare för sådana behandlingar. Varför? I många fall kan alternativa behandlingar ersätta operationer,  vilket forskning på området har bekräftat.

I stället för höft- och knäoperationer kan olika manipulationer utförda av till exempel osteopater och andra inom området utbildade hjälpa patienter att bli besvärsfria. Dessa behandlingar måste oftast pågå under en längre tid, och blir då ganska kostsamma för den enskilda patienten, då ersättning för vården inte erhålls  från FPA. Dags att tänka om, Eftersom alternativ vård kan ersätta dyrbar sjukhusvård, och är betydligt skonsammare för patienten  att genomgå än en operation, samt ger bättre livskvalitet för den av sjukdom drabbade, borde samhället ersätta en del av de uppkomna kostnaderna.

Runa Lisa Jansson

Pensionärerna en tillgång eller en belastning?

I det här valet har verkligen pensionärsfrågorna lyst med sin frånvaro. Om vi omnämns är det som en samhällsbörda: “den växande skaran av åldrande befolkning som kräver utökade samhällsresurser inom vård och omsorg”. Våra kunskaper och livserfarenheter ses inte som den tillgång den borde vara, vi betraktas inte längre som individer utan vi beräknas som en kostnad i euro och cent.
Fortsätt läsa Pensionärerna en tillgång eller en belastning?

Nolltolerans mot droger är ett måste

Föreningen fri från narkotika r.f (Ffn) inbjöd de politiska partierna till en debatt i Sittkoffsgallerian i tordags kväll, om missbruk och beroendefrågor.

Jag var där och lyssnade på debattörerna, där främst regeringspartiernas företrädare märktes genom sina långa och välformulerade inlägg, som i praktiken inte gav lyssnarna så mycket information om vad som egentligen gjorts under den här valperioden från regeringens sida för att stävja det ökade missbruket bland främst barn och unga. Fortsätt läsa Nolltolerans mot droger är ett måste

Förbättra servicen vid Godby Hälsocentral, fortsättning

(Efter klinikchef Birgitta Hermans anförande i Ålandstidningen 15/8 som svar till min insändare 14/8)

Klinikchef Hermans framför i sitt anförande att telefonväxeln vid hälsocentralen i Godby fungerar tillfredsställande. Det är inte sant. Efter att min insändare publicerats i tidningen om problemet, har jag kontaktats av flertalet personer som drabbats av samma sak, det vill säga att det är omöjligt att per telefon nå personalen vid hälsocentralen. Vilket visar att detta är ett ständigt problem, och inte av tillfällig art. Fortsätt läsa Förbättra servicen vid Godby Hälsocentral, fortsättning

Förbättra tillgängligheten vid Godby Hälsocentral

En längre tid, ja faktiskt mer än ett år, har vi på Norra Åland haft problem att nå Godby Hälsocentral per telefon. Antingen har de fel på telefonväxeln, annars är det personalbrist, det är svårt att avgöra var problemet ligger, men det är praktiskt taget omöjligt att få tala med en ”levande” människa när man ringer dit, utan det är en automatröst som svarar och meddelar om olika alternativa knappval man skall göra, och sedan händer ingenting. Fortsätt läsa Förbättra tillgängligheten vid Godby Hälsocentral

Pressmeddelande

Obundna på Smart ParkObunden samling besökte vid sitt möte i går den nyöppnade spännande upplevelseparken Smart Park i Eckerö, och fick en fyllig information om parken av Mattias Eriksson, samt vad den har att erbjuda besökare. Obunden Samling konstaterar att den landbaserade turismen på Åland fått ett uppsving i och med parkens tillblivelse. Som turist behöver man till exempel inte vara bilburen för att besöka parken när man reser med Eckerölinjen, då man kan använda sig av linjebussen för att åka mellan färjehamnen och Smart Park och vice versa.

Vid det efterföljande styrelsemötet på Hotell Elvira i Eckerö diskuterades bland annat valfrågor. Styrelsen konstaterar att man i det kommande regeringsprogrammet efter valet bör prioritera småföretagarverksamheten, lyssna mer på företagarna samt lyfta fram deras behov, och gå dem till mötes på ett bättre sätt än vad som hittills skett. I dagens läge har småföretagarna små, eller inga, förutsättningar till offentligt stöd för sin verksamhet, utan är i stället hänvisade till den privata marknaden för detta. Fortsätt läsa Pressmeddelande

Sommartal på Lappo politikerdag

(detta anförande lästes upp vid politikerdagen på lappo den 11/7 2015)

BÄSTA ÅHÖRARE

Eftersom vår ordförande Bert Häggblom är bortrest, är jag i egenskap av första viceordförande i obunden samling här i hans ställe. Vi är ett parti som har högt i tak och brett mellan väggarna, ett parti där var och en har rätt att i demokratisk ordning ha en egen åsikt, ett parti som sätter sakpolitiken framom sandlådementaliteten och det politiska käbblet. Fortsätt läsa Sommartal på Lappo politikerdag