Kategoriarkiv: Blandat

VAKNA UPP, POLITIKER,  OCH SE DET STORA FRAMTIDA SAMHÄLLSPROBLEMET

Hela tiden talas det om problemet med den åldrande befolkningen, men ingen talar om problemet med den unga generationen.

Den åldrande befolkningen lever längre och här bör politiker prioritera och garantera en så god vård att man kan bo längre i sitt eget hem. Låt äldre gå före i vårdköerna, i stället för tvärt om. Om de äldre i ett tidigt skede vid sjukdom får en god vård, så spar det i slutändan väldigt mycket pengar för samhället, i och med att en frisk befolkning kostar mindre. Se till att det finns avlastningsplatser på vårdhem och institutioner för att spara på orken för den som vårdar äldre anhöriga i hemmet. Samt ge anhörigvårdarna en vettig lön, så de kan arbeta kortare dagar (deltid) utanför hemmet, för att orka med 24-timmars jobbet som anhörigvårdare.

Äldre personer har lärt av livet att leva sunt, att röra på sig, att inte kräva att samhället skall stå upp i vått och torrt för de behov som uppstår. Att klara sig själva, helt enkelt. Det bör nog även många av dagens unga lära sig.

Dagens och framtidens problem är i stället den del av den unga befolkningen  som aldrig fått lära sig att klara sig själva, de som anser sig att i stort som smått ha rätt att kräva av samhället att offentliga medel skall ställas till deras förfogande. De har fått allt det som vi äldre aldrig fick, fri utbildning, fantastiska möjligheter att arbeta överallt i världen, en god hälso- och sjukvård. Ändå mår de väldigt psykiskt dåligt, de hatar varandra på sociala medier, de sitter med näsan i sina paddor och mobiler och avläser hur många ”likes” de fått för sina senaste inlägg. De äter fel och ohälsosam mat och rör sig alldeles för litet.  Och för att trösta sig i sin bedrövelse använder de knark.

Knarkproblemet på Åland är mycket större än vad politikerna vill veta. Det används dagligen på skolor, och kvällstid i gängen. Försäljningen sker öppet och ingen ingriper. Ge polisen och socialarbetare tillräckliga resurser för att stoppa eländet. Ge resurser för information och föreläsningar i skolorna om knarkets biverkningar, ge hjälp till föräldrar som upptäcker att deras barn är fast i knarkträsket.

Knarkförsäljarna raggar kunder och återförsäljare överallt, de går på krogen och viftar med hundra-euro-sedlar och skryter med hur lättförtjänta pengar det är. Är det så som vi vill att Åland skall se ut?

Se till att lära barn och ungdomar att skaffa sig sundare vanor. Barn och ungdomar skall inte sitta fast framför datorer, paddor och mobiler all ledig tid de har. Inför idrottspass i skolorna, se till att elever har sportiga sysselsättningar på rasterna och på fritiden. Kommunerna har också en skyldighet att tillgodose ungdomarnas behov av olika fritidssysselsättningar, alla är inte intresserade av sport. Att det finns ett socialt engagemang är viktigt för självkänslan.

Vakna upp, politiker, det stora problemet är inte en åldrande befolkning, utan delar av det uppväxandets släktets ointresse för sin framtid.

Runa Lisa Jansson

Åländsk fastighetslagstiftning. Nödvändigt för rättvis behandling.

Obunden samling vill lagstifta om att fastighetsskatt på tomter över 1 hektar undantas beskattning. Fastighetsbeskattningen styrs idag genom en finsk blankettlag vilket gör att två olika markägare blir beskattade olika om de inte aktivt bestrider beskattningsbeslutet.

Den som inte aktivt besvärar sig blir drabbad genom väsentligt högre skatt!

Ett hållbart samhälle kräver att alla människor är lika inför lagen. För att alla människor skall behandlas likvärdigt och rättvist är det nödvändigt att Åland stiftar en egen lag om fastighetsbeskattning.

Läs motionen i sin helhet här :

Ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland

Ersättning för olägenheter i samband med elavbrott en självklarhet

Obunden Samling arbetar för  ersättning till de som drabbades av strömavbrott på grund av stormen Alfrida.

I Finland erhåller drabbade konsumenter ersättning  direkt från elbolagen och i Roslagen i Sverige ersätter statliga Vattenfall konsumenterna. Här hemma på Åland däremot förvägrades de drabbade individen rätten till ersättning av tidigare lagting år 2015 till följd av ett tillägg i lagstiftningen (2015:102). Orsaken till detta angavs inte i varken lagframställningen eller i lagtingsbehandlingen.

Att inte betala ut ersättning till de som drabbades är detsamma som att säga att en elabonnent bosatt på Åland är mindre värd än en elabonnent i Finland eller Sverige.

Obunden Samling anser att då ersättning inte betalas ut av elbolagen på Åland bör landskapet ta sitt ansvar gentemot medborgarna och ersätta dessa på samma grunder som gäller i Finland. En medborgare bosatt på Åland är lika mycket värd som en bosatt i Finland och Sverige. Eftersom landskapet avsiktligt ändrat detta i blankettlagstiftningen bör detta rättas till.

Har Finland råd med ersättning till stormdrabbade så har Åland råd. Det saknas dock vilja att ersätta de drabbade i nuvarande regeringskonstellation eftersom ingen reaktion kommer därifrån.

Läs hela lagmotionen genom att klicka på länken nedanför:

Lagmotion Bert Häggblom Ersättningar för olägenheter vid elavbrott 2019

BERT FORTSÄTTER LEDA OBUNDEN SAMLING

BERT FORTSÄTTER LEDA OBUNDEN SAMLING

höstmöte 2018

– Obundna vill ha direktval av lantråd

Det var livliga diskussioner och bra stämning när ett 40-tal personer deltog i Obunden Samlings höstmöte på lördagen.

Bert Häggblom omvaldes till ordförande, Christoffer Virtanen och Ann Carlsson återvaldes till vice ordförande.

Höstmötet önskar se ett direktval av lantråd av folket och lagtingsgruppen fick i uppdrag att inlämna lagmotionen som utarbetats.

Bert Häggblom och Lasse Häggblom, lagtingsledamöter

– Ett direktval av lantråd skulle stärka lantrådets ställning betydligt och säkerställer att folket vet vem som styr landskapet under fyra år. Då varje kandidatlista till lantråd skall ha fyra namn kommer folket att veta vilken politisk linje som kommer att styra landskapet. Den situation som är i Sverige idag skulle inte kunna uppstå. Folkets makt ökar vilket gagnar demokratin säger Bert Häggblom

Mötet var också enigt om att landskapsregeringen måste bredda upphandlingen om trafik till Föglö med tunnelalternativet och stöder lagtingsgruppens finansmotion.

FLER MANDAT I LAGTINGET
Vid höstmötet behandlades delar av partiet valprogram och målsättningen inför valet.
– Vi höjer målsättningen och siktar nu på minst fem mandat i lagtingsvalet, säger Bert Häggblom.

Obunden Samling får nya medlemmar.
– Vår politik är viktig och det märker vi, flera personer som vill kandidera i valet har anslutit sig till oss, säger Häggblom.

DEBATTER HAR LOCKAT FOLK
Senaste tiden har Obundna arrangerat debatter om Turismen på Åland och Tunneln till Föglö. Debatterna har lockat mycket folk över 100 personer vid både tillfällena och de har varit starka signaler till politiker.
– Glädjande vilket engagemang det finns bland allmänheten och vi kommer att arrangera fler debatter och hoppas att fler som vill jobba politiskt med oss dyker upp på våra möten samt kommer med intressanta uppslag avslutar Bert Häggblom.

Fredrik Fredlund lämnar Obunden Samlings lagtingsgrupp.

Förra veckan kom domen om misshandel mot Fredrik Fredlund, lagtingsledamot för Obunden Samling. Idag fredag en vecka efter domen har Fredrik Fredlund och lagtingsgruppen i samråd kommit överens om att han kommer att lämna den Obundna lagtingsgruppen samt begär befrielse från sin plats i social- och miljöutskottet.

Kandiderar inte 2019
Obunden Samlings lagtingsgrupp med Bert Häggblom och Lars Häggblom har efter att domen mot Fredlund som kom torsdagen den 20 september fört samtal och önskat att Fredrik Fredlund skall begära befrielse från sitt lagtingsuppdrag under den tid hans ärende behandlas i Åbo hovrätt.

Fredlund har meddelat att han inte kommer att kandidera för Obunden Samling vid valet 2019.

Obunden Samling r.f.

PRESSMEDDELANDE FRÅN OBUNDEN SAMLING r.f.

Med anledning av den fällande domen mot en av våra lagtingsledamöter önskar vi framföra att vi inom Obunden Samling ser allvarligt på tingsrättens dom.

Inom Obunden Samling tar vi starkt avstånd från alla typer av våld. Vi anser att våld i alla dess former är förkastligt som oförsvarbart i vårt samhälle.

Vi respekterar även det rättssystem som vi har, lagarna skall gälla lika för alla. Så har lagstiftarna i demokratisk ordning beslutat att samhället skall fungera, vilket vi inom Obunden Samling omfattar och respekterar.

Obunden Samling r.f.