Kategoriarkiv: Polis

Hur gammal kan en polis vara egentligen?

Obunden samling har sedan före valet 2015, då partiet åter tog plats i Ålands Lagting, tagit ställning för Polisen på Åland däribland genom förordande av att mer resurser till Polisen i form av fler tjänster.  Vad som varit aktuellt de senaste veckorna och månaderna när det gäller polisen är inte hur många tjänster som skall finnas hos polisen då den frågan avklarats efter att polisen fick tillbaka tre fasta tjänster de tidigare hade blivit av med. Och vi hoppas , och tro, att Obunden Samlings namninsamling, och alla som skrev under den, var en bidragande faktor till detta. Tyvärr verkar det vara en pågående kamp att skydda de som skall skydda oss.

Allmän pension och pensionsålder för poliser

Nu går landskapsregeringen till attack mot polisen genom att föreslå höjd pensionsålder hos poliserna. En pensionsålder som redan idag är bland de högsta i EU.

 

Hur länge räknar landskapsregeringen med att en person skall klara de fysiska- och mentala krav som ställs på poliser? Svaret är just nu 70 år om landskapsregeringens förslag går igenom, vilket det med stor sannolikhet kommer göra om de inte väljer att dra tillbaka förslaget alternativt att förslaget förkastas.

Landskapsregeringen motiverar denna ändring med att de poliser som inte längre klarar yttre tjänst kommer kunna fortsätta arbeta i inre tjänst när de inte längre fysiskt lämpar sig för yttre tjänst. Vad landskapsregeringen inte överhuvudtaget verkar beakta är att även poliser som arbetar inre tjänst skall klara de fysiska kraven som ställs på poliser i yttre tjänst. Landskapsregeringen motiverar också åldershöjningen med att det skall vara jämställt mellan landskapsanställda. Vill du som nu läser detta ha en 69 åring som polis eller brandman för den delen?

Ålands Polisförening Rf. som representerar en övervägande majoritet av alla poliser anställda på Åland gjort offentliga uttalanden mot dessa ändringar med hänvisning just till de fysiska och psykiska kraven som ställs på en polis. Detta gäller alltså vad en polis skall klara idag, men även om 10, 15, 20, eller för en nyutexaminerad, nästan 50 år framöver. Landskapsregeringen tycks ha uppfattningen, av lagförslaget att döma,  att vår poliskår bara sitter i sina bilar och kör runt. Vad de inte ser är exempelvis våldsamt motstånd, husrannsakningar, jakt efter personer som flyr, eftersökning av försvunna personer, för att inte tala om specialinsatser med tydlig hotbild, och mycket mera. Uppgifter där det inte bara är fysiskt påfrestande, utan även existerar en påtaglig skaderisk. Polisarbetet innebär också, i många fall, skiftesarbete som tar både på kropp och psyke. Detta kommer i förlängningen leda till större mängd sjukskrivningar pga skador och utbrändhet och ökade kostnader för landskapet Åland. Förutom den ökade mängden sjukskrivningar kommer förändringen även leda till behov av många många fler anställda poliser då allt fler, som förslaget är gjort i dagsläget, kommer vara oförmögna att arbeta med alarmverksamheten i fältet, något som det redan idag är svårt att täcka upp för.

Obunden Samlings lagtingsledamot Bert Häggblom vädjade upprepade gånger till Landskapsregeringen att bordlägga ärendet till April så att Landskapsregeringen och Poliskåren tillsammans skulle kunna komma till en lösning. Efter omröstning föll Häggbloms vädjan för döva öron.

Ni kan höra hela inspelningen av Häggbloms vädjan till Landskapsregeringen här:

Frågan alla bör ställa sig nu är : hurudan poliskår vill vi ha i framtiden? Vill vi ha en egen poliskår alls på Åland? För ingen kommer vilja arbeta som polis tills den fyller 70.

 

För den som vill ha mera läsning så kan ni läsa Ålands Polisförenings utlåtande

Samt Polisens arbetsskyddsfullmäktiges utlåtande.