Kategoriarkiv: Pressmeddelande

Insändare

Pommern
Obunden Samlings styrelse anser inte att en flytdocka skall byggas runt Pommern i dagsläget. Detta av både ekonomiska samt miljömässiga skäl. Det saknas en utförlig miljökonsekvensbedömning hur uppförandet av dockan påverkar närliggande ekosystem. Vi finner det heller inte ekonomiskt försvarbart att under rådande spartider bygga en docka för upp mot 7-8 miljoner euro plus kommande underhåll. Resurserna bör istället satsas på fartyget så hennes skick bevaras och säkerställs.

Anläggningskostnader för skärgårdstrafiken på Föglö
Obunden Samling anser inte det ekonomiskt försvarbart att satsa mångmiljonbelopp för att förkorta restiden några minuter. Vi anser att resurserna bör satsas på fasta Åland för att prioritera redan påbörjade infrastrukturprojekt som inte färdigställts.

Kommunstrukturreformen
Obunden Samling anser att kommunreformen bör läggas på is. I dagsläget hänger den finländska socialhälsovårdsreformen som ett orosmoln över självstyrelsen och ingen vet än hur den kommer att påverka Åland. Det föreligger ingen brådska med en kommunreform innan all fakta finns på bordet.

Sen har det hörts från flera håll att det finns ekonomiska fördelar med färre kommuner. Informationen som PWC presenterade under deras kommundialoger verkar vara av en annan karaktär. Där framkom nämligen att det inte finns någon ekonomisk anledning att minska dagens antal kommuner utan sådant bygger på andra aspekter.

Obunden Samling r.f.

Lasse och Ingvar till Obunden Samling

GetaHammarlandNu är det klart att Lars Häggblom, Hammarland och Ingvar Björling, Geta kandiderar för Obunden Samling i lagtings- och kommunalvalet.

Lars Häggblom är idag kommunstyrelseordförande i Hammarland. Ingvar Björling är kommunstyrelsens ordförande i Geta.
– De här killarna har enormt stor politisk erfarenhet och kunnande, säger partiordförande Bert Häggblom.
– De har i sina hemkommuner arbetat för ett ekonomiskt ansvarstagande. Deras erfarenhet blir viktig för partiet och vårt kommande lagtings- och kommunalarbete, säger Häggblom.

Med 38 dagar kvar till lagtings- och kommunalvalet 2015 jobbar Obunden Samling med att sammanställa kandidatlistorna och fler namn är på väg in till Obunden Samling.
– Vi återkommer under veckan och helgen med mer nyheter, säger Häggblom. Och låter även hälsa att om Ni vill vara med i valet för  Obunden Samling skall ni inte tveka att kontakta oss.

Pressmeddelande

Obundna på Smart ParkObunden samling besökte vid sitt möte i går den nyöppnade spännande upplevelseparken Smart Park i Eckerö, och fick en fyllig information om parken av Mattias Eriksson, samt vad den har att erbjuda besökare. Obunden Samling konstaterar att den landbaserade turismen på Åland fått ett uppsving i och med parkens tillblivelse. Som turist behöver man till exempel inte vara bilburen för att besöka parken när man reser med Eckerölinjen, då man kan använda sig av linjebussen för att åka mellan färjehamnen och Smart Park och vice versa.

Vid det efterföljande styrelsemötet på Hotell Elvira i Eckerö diskuterades bland annat valfrågor. Styrelsen konstaterar att man i det kommande regeringsprogrammet efter valet bör prioritera småföretagarverksamheten, lyssna mer på företagarna samt lyfta fram deras behov, och gå dem till mötes på ett bättre sätt än vad som hittills skett. I dagens läge har småföretagarna små, eller inga, förutsättningar till offentligt stöd för sin verksamhet, utan är i stället hänvisade till den privata marknaden för detta. Fortsätt läsa Pressmeddelande