Ersättning för olägenheter i samband med elavbrott en självklarhet

Obunden Samling arbetar för  ersättning till de som drabbades av strömavbrott på grund av stormen Alfrida.

I Finland erhåller drabbade konsumenter ersättning  direkt från elbolagen och i Roslagen i Sverige ersätter statliga Vattenfall konsumenterna. Här hemma på Åland däremot förvägrades de drabbade individen rätten till ersättning av tidigare lagting år 2015 till följd av ett tillägg i lagstiftningen (2015:102). Orsaken till detta angavs inte i varken lagframställningen eller i lagtingsbehandlingen.

Att inte betala ut ersättning till de som drabbades är detsamma som att säga att en elabonnent bosatt på Åland är mindre värd än en elabonnent i Finland eller Sverige.

Obunden Samling anser att då ersättning inte betalas ut av elbolagen på Åland bör landskapet ta sitt ansvar gentemot medborgarna och ersätta dessa på samma grunder som gäller i Finland. En medborgare bosatt på Åland är lika mycket värd som en bosatt i Finland och Sverige. Eftersom landskapet avsiktligt ändrat detta i blankettlagstiftningen bör detta rättas till.

Har Finland råd med ersättning till stormdrabbade så har Åland råd. Det saknas dock vilja att ersätta de drabbade i nuvarande regeringskonstellation eftersom ingen reaktion kommer därifrån.

Läs hela lagmotionen genom att klicka på länken nedanför:

Lagmotion Bert Häggblom Ersättningar för olägenheter vid elavbrott 2019

FASTIGHETSVERKET EN GOD AFFÄR FÖR LANDSKAPSREGERINGEN

Bildandet av Landskapets fastighetsverk har visat sig vara en verkligt god affär för landskapet. Av överskottet för år 2017 överfördes i början av år 2018 till landskapets kassa 4 miljoner euro, och resten av vinstmedlen behölls i Fastighetsverket för att stärka likviditeten och det egna kapitalet.

Om man tittar närmare på var Fastighetsverkets inkomster kommer från, så upptäcker man att det mesta härrör sig från internhyror från alla de av landskapets fastigheter som övertagits av Fastighetsverket.

Det innebär i praktiken att landskapsregeringen ger med ena handen, och tar tillbaka med en andra. Om man ser bara till ÅHS, så övertog Fastighetsverket ÅHS fastigheter till ett värde av 65 miljoner euro vederlagsfritt den 1 januari 2018 . Det innebär att nybyggnationer numera sköts av Fastighetsverket, och inte av ÅHS. Gällande fastighetsunderhållet sköts fortfarande smärre delar av ÅHS, men är till
största delen underkastade Fastighetsverkets administration.

Och hur ser då kostnaderna ut för ÅHS efter detta ? Ja, inte har de minskat i alla fall. Fastighetsverket debiterar ÅHS en internhyra vari ingår:

– Avskrivningar (30 år på grundkapitalet 65 milj.euro)
– Avkastningskrav 3,5% på grundkapitalet 65 milj. euro
– Tjänster, såsom värme, vatten, m.m.
– Direkta personalkostnader
– Administrationskostnader

Avkastningskravet innebär en extra kostnad för ÅHS om 2.275.000 euro/år, och ökar ÅHS budget med samma summa. Om de övriga kostnader blivit högre eller lägre efter att Fastighetsverket övertagit fastigheterna och driften av dem är svårt att överblicka , då de delvis bokförts på olika konton och delvis ingått i ÅHS administrationskostnader. Att man sedan samtidigt från Landskapsregeringens sida uppmana ÅHS att minska sina verksamhetskostnader verkar ologiskt, då man medverkat till att öka dessa med 2.275.000 euro. Det man samtidigt reagerar för att Landskapsregeringen har ett
avkastningskrav om 3,5% på ett kapital som man övertagit helt gratis. Det kanske är enligt lagens anda och mening, men särskilt etiskt och moraliskt är det inte, då kostnadsökningen drabbar en institution som drivs med skattemedel.

Ytterligare kan man konstatera att kostnadsutvecklingen förmodligen ser likadan ut för de andra fastigheterna som Fastighetsverket övertagit, såsom skolorna.

Vart pengarna går i Landskapsregeringens kassa är inte lätt att veta, då de inte redovisas särskilt i landskapsregeringens budget.

BERT FORTSÄTTER LEDA OBUNDEN SAMLING

BERT FORTSÄTTER LEDA OBUNDEN SAMLING

höstmöte 2018

– Obundna vill ha direktval av lantråd

Det var livliga diskussioner och bra stämning när ett 40-tal personer deltog i Obunden Samlings höstmöte på lördagen.

Bert Häggblom omvaldes till ordförande, Christoffer Virtanen och Ann Carlsson återvaldes till vice ordförande.

Höstmötet önskar se ett direktval av lantråd av folket och lagtingsgruppen fick i uppdrag att inlämna lagmotionen som utarbetats.

Bert Häggblom och Lasse Häggblom, lagtingsledamöter

– Ett direktval av lantråd skulle stärka lantrådets ställning betydligt och säkerställer att folket vet vem som styr landskapet under fyra år. Då varje kandidatlista till lantråd skall ha fyra namn kommer folket att veta vilken politisk linje som kommer att styra landskapet. Den situation som är i Sverige idag skulle inte kunna uppstå. Folkets makt ökar vilket gagnar demokratin säger Bert Häggblom

Mötet var också enigt om att landskapsregeringen måste bredda upphandlingen om trafik till Föglö med tunnelalternativet och stöder lagtingsgruppens finansmotion.

FLER MANDAT I LAGTINGET
Vid höstmötet behandlades delar av partiet valprogram och målsättningen inför valet.
– Vi höjer målsättningen och siktar nu på minst fem mandat i lagtingsvalet, säger Bert Häggblom.

Obunden Samling får nya medlemmar.
– Vår politik är viktig och det märker vi, flera personer som vill kandidera i valet har anslutit sig till oss, säger Häggblom.

DEBATTER HAR LOCKAT FOLK
Senaste tiden har Obundna arrangerat debatter om Turismen på Åland och Tunneln till Föglö. Debatterna har lockat mycket folk över 100 personer vid både tillfällena och de har varit starka signaler till politiker.
– Glädjande vilket engagemang det finns bland allmänheten och vi kommer att arrangera fler debatter och hoppas att fler som vill jobba politiskt med oss dyker upp på våra möten samt kommer med intressanta uppslag avslutar Bert Häggblom.

Fredrik Fredlund lämnar Obunden Samlings lagtingsgrupp.

Förra veckan kom domen om misshandel mot Fredrik Fredlund, lagtingsledamot för Obunden Samling. Idag fredag en vecka efter domen har Fredrik Fredlund och lagtingsgruppen i samråd kommit överens om att han kommer att lämna den Obundna lagtingsgruppen samt begär befrielse från sin plats i social- och miljöutskottet.

Kandiderar inte 2019
Obunden Samlings lagtingsgrupp med Bert Häggblom och Lars Häggblom har efter att domen mot Fredlund som kom torsdagen den 20 september fört samtal och önskat att Fredrik Fredlund skall begära befrielse från sitt lagtingsuppdrag under den tid hans ärende behandlas i Åbo hovrätt.

Fredlund har meddelat att han inte kommer att kandidera för Obunden Samling vid valet 2019.

Obunden Samling r.f.

PRESSMEDDELANDE FRÅN OBUNDEN SAMLING r.f.

Med anledning av den fällande domen mot en av våra lagtingsledamöter önskar vi framföra att vi inom Obunden Samling ser allvarligt på tingsrättens dom.

Inom Obunden Samling tar vi starkt avstånd från alla typer av våld. Vi anser att våld i alla dess former är förkastligt som oförsvarbart i vårt samhälle.

Vi respekterar även det rättssystem som vi har, lagarna skall gälla lika för alla. Så har lagstiftarna i demokratisk ordning beslutat att samhället skall fungera, vilket vi inom Obunden Samling omfattar och respekterar.

Obunden Samling r.f.

PUBLIC SERVICE BOLAG SKALL BEVAKA EVENEMANG AV ALLMÄNT INTRESSE

Den 13 september höll Obunden samling en välbesökt paneldebatt om den landbaserade turismens framtid på Åland. Båda tidningarna bevakade evenemanget på ett förtjänstfullt sätt, med bra och informativa artiklar från debatten.

Ålands Radio, som är ett åländskt public service företag, syntes dock inte till, eller hörde av sig till arrangörerna i efterhand för att informera sig om debatten. De hade, lika väl som tidningarna, i god tid fått inbjudan till evenemanget, men valde att avstå med hänvisning till personalsituationen.

På arrangörernas förfrågan om anledningen till radiotystnaden, får man helt kort ett svar att turismen är viktig för Åland, och att man från Ålands Radios sida nog får tillfälle att i framtiden återkomma till ämnet!

Man ställer sig nog frågan om vad/vilka evenemang som Ålands Radio prioriterar som viktiga att bevaka? Radion skall ju vara opolitisk i sitt ställningstagande, och borde därför även kunna bevaka evenemang som ett litet oppositionsparti arrangerar. I synnerhet när ämnet berör en så viktig näringsgren för Åland som turismen de facto är. Personalen kan ju inte vara sjuk jämt, eller hur? Det går ju också att göra informativa program i efterhand om evenemang som man av någon anledning missar, om man har ett genuint intresse av att informera ålänningarna om olika aktualiteter, vill säga. Så nu hoppas jag att denna händelse var en ”plump i protokollet” från Ålands Radios sida, och att man framöver är mer alert att informera om vad som händer på Åland.

TURISMEN PÅ ÅLAND OCH DESS FRAMTID

Kom och diskutera hur Åland skall utveckla turismen, hur vi skall förlänga sommarsäsongen. Hur branschen och näringslivet ser på turismen och dess framtid på Åland.

Kaptenssalen – Hotell Arkipelag
Torsdag 13.9 kl. 18.30

Moderator: Stefan Norrgrann (North Media Åland)

I panelen deltar bland andra:
Camilla Gunell, näringsminister Ålands Landskapsregering
Anders Ekström, VD Ålands Näringsliv
Terese Flöjt, ordförande Visit Åland
Lotta Berner-Sjölund, VD Visit Åland
Maria Häggblom, ordförande Stuguthyrarföreningen
Tomas Karlsson VD Eckerölinjen
Gustaf Eklund affärsutvecklingschef Viking Line

I publiken finns entreprenörer, företagare och andra intresserade.
Vi bjuder på kaffe och bulle.

Alla är varmt välkomna!
Arrangör: Obunden Samling r.f.

 

STYRELSEMÖTE 23/8

Obunden Samling håller ett styrelsemöte den 23/8 kl 19.00 på Pettas café i Geta. Innan själva mötet tar vid kommer Visit Ålands styrelseordförande Terese Flöjt informera samt hålla en diskussion om turistorganisationens verksamhet.

Anmälan görs till runa.lisa.jansson@aland.net

Alla medlemmar välkomna!