Bli medlem & Registerinformation

För att bli medlem i Obunden Samling krävs bara att du betalar in medlemsavgiften på 10€ (2018) och skriver ditt namn och din kommun som meddelande. Skicka sedan ett mejl till obundna@lagtinget.ax med kontaktuppgifter ifall du inte har mejl går det även bra att ringa till oss på 0400594627.

Vårt kontonummer är:

Ålandsbanken
IBAN: FI92 6601 0001 1131 25
BIC: AABAFI22

Glöm ej att skriva namn och kommun i meddelandefältet

Om du inte har internetbank så kan du även ladda ner och skriva ut ett äldre bankgiro som PDF här

Obunden Samling r.f. hanterar personuppgifter i sin verksamhet, vi försöker begränsa mängden personuppgifter till det som är nödvändigt för verksamheten. Vi för register i form av ett medlemsregister, där vi i samband med att man blir medlem samlar in kontaktinformation samt namn. Medlemmarna i vårt medlemsregister har själva i.o.m. betalningen av medlemsavgiften godkänt att vara med i registret och registret bygger således på samtycke. Medlemmarna kan när som helst begära ett utdrag över sina egna personuppgifter från registret. Vill en medlem träda ur föreningen kommer vi även att ta bort dennes uppgifter från vårt register.

Registerbeskrivning