Bli medlem

För att bli medlem i Obunden Samling krävs bara att du betalar in medlemsavgiften på 10€ (2017) och skriver ditt namn och din kommun som meddelande. Vårt kontonummer är:

Ålandsbanken
IBAN: FI92 6601 0001 1131 25
BIC: AABAFI22

Glöm ej att skriva namn och kommun i meddelandefältet

Om du inte har internetbank så kan du även ladda ner och skriva ut ett äldre bankgiro som PDF här