Vilka är Obunden samling?

Obunden samling är Ålands fjärde största parti och finns representerat på såväl landsbygd som i stad och skärgård. Sedan valet 2019 har vi fyra platser i lagtinget och en minister i landskapsregeringen. Vi finns också representerade i nästan alla kommuner på Åland.

Hos oss samlas ålänningar från alla delar av Åland, alla kön, åldrar och yrkeskategorier. Vi är en gräsrotsrörelse som sedan 1987 har kämpat för att göra Åland till en av de bästa platserna att bo på i världen.

Här finns en förteckning över våra invalda politiker.

Obundnas historia

Obunden samling grundades 1987 med ambitionen att kunna samla in ålänningar med olika åsikter som tillsammans kan driva sakpolitik med Ålands bästa i fokus.

2013 gick alla fyra invalda obundna lagtingsledamöter över till moderaterna. Många förutspådde då partiets död inför valet 2015. Men efter att en av partiets grundare, Bert Häggblom, återvände till partiet kunde vi efter valet räkna hem tre mandat.

I valet 2019 gick vi ytterligare framåt då vi fick fyra mandat och blev Ålands fjärde största parti med endast 32 röster bakom det tredje största.

Vi har i nuvarande landskapsregering hand om infrastrukturministären med Christian Wikström som minister.

 

Vilka är våra värderingar?

Inom Obunden samling sätter vi inte ideologiska stämplar på våra åsikter. Vi har högt i tak och tror att åländsk politik kan skötas genom gemensamt fokus på konkreta sakfrågor. Vi kan därför samarbeta med alla som vi delar mål med.

Många av oss tror på en fri marknad med få regleringar och stort individuellt ansvar. Vi står alltid för en ansvarsfull ekonomisk politik och en kassa i balans, även när det innebär att man måste fatta svåra sparbeslut.

Vi inom Obunden samling anser att småföretagen är Ålands hjärta och att småskaligheten är vår styrka. Vi anser att vårt jobb är att göra det så enkelt som möjligt för företag att göra det de är bäst på med så lite förbud och administration som möjligt.

Vi tror på en stark självstyrelse och goda relationer till Finland.