Valprogrammet

Obunden Samlings valprogram 2023 uppläst från början till slut med kapitelindelningar.

Språkskola

Idag behandlar vi ordet kongruent. Det är ett ord som återfinns i samförståndsavtalet som samtliga partier som ställer upp i lagtingsvalet utom Obundna har skrivit under.