Uncategorized

Välkommen till vår nya hemsida!

Vi nu en ny hemsida och en ny grafisk design. Borta är de klassiska obundna ränderna till förmån för en något modernare design. Logan behåller vi men överlag blir det mer vitt och gult än svart. Det är Jonathan Terry från Mariehamn som står bakom designen.

Obefogad höjning av arvoden för lagtingsledamöter

Obefogad höjning av lagtingsarvoden Lagtingsarvodena höjs kraftigt till nästa mandatperiod från 45.700 euro till 58.800. En höjning på totalt 13.100 euro per år. Arvoden för lagtingsledamöter är tillräckligt höga idag och utifrån nuvarande arbetsmängd är en höjning obefogad. Lagtingsledamöterna bör spegla Ålands folk och bestå av människor från alla delar av samhället. Det är bra …

Obefogad höjning av arvoden för lagtingsledamöter Read More »

Tandvård till pensionärer bör vara kostnadsfri

Tandvård till pensionärer bör vara kostnadsfri. Onsdagens debatt i lagtinget kretsade kring hur tandvården skall ordnas för de äldre i det åländska samhället. Det är idag gratis för flyktingar att bruka tandvård vid ÅHS. Vi frågar oss varför våra äldre innevånare skall behandlas sämre än kvotflyktingar som nyss anlänt hit? Det är principiellt fel och …

Tandvård till pensionärer bör vara kostnadsfri Read More »

Tunnel till Föglö

I måndagens debatt kring medborgarinitiativet från Ålands natur och miljö reserverade sig Obunden Samling mot beslutet att förkasta initiativet. Nuvarande förslag är varken en miljömässigt eller ekonomiskt hållbar lösning. En fast förbindelse i form av en tunnel till Föglö gör däremot att hela skärgården kommer närmare fasta Åland och ökar därmed attraktionskraften för både bosättning …

Tunnel till Föglö Read More »

Fastighetsskatt = straffskatt på bostad.

Varje år måste fastighetsägare betala skatt för att de äger en stadigvarande bostad i Mariehamn, Kumlinge och Sottunga. Obunden Samling säger bestämt NEJ! till fastighetsskatt på stadigvarande bostad. Vi har genomgående röstat emot detta men inte fått tillräckligt många med oss. Fastighetsskatten slår särskilt hårt mot barnfamiljer som byggt nytt samt mot pensionärer med små …

Fastighetsskatt = straffskatt på bostad. Read More »