3 Mar. 2019

Fastighetsskatt = straffskatt på bostad.

Varje år måste fastighetsägare betala skatt för att de äger en stadigvarande bostad i Mariehamn, Kumlinge och Sottunga. Obunden Samling säger bestämt NEJ! till fastighetsskatt på stadigvarande bostad. Vi har genomgående röstat emot detta men inte fått tillräckligt många med oss.

Fastighetsskatten slår särskilt hårt mot barnfamiljer som byggt nytt samt mot pensionärer med små inkomster. Det är dessutom en dubbelbeskattning då fastighetsägare åter igen betalar skatt på redan skattade pengar.

Obunden Samling har alltid arbetat för 0 % fastighetsskatt på stadigvarande bostad i Mariehamn och kommer att fortsätta kämpa för fastighetsskattens avskaffande.