Föreningen

Föreningen Obunden Samling på Åland r.f. har sitt säte i Mariehamn och har FO-nummer 1457540-3.

Här finns föreningens stadgar.

Till styrelsen för året 2021 har följande valts:

Ordförande:
Bert Häggblom

Vice ordförande:
Marcus Måtar

Ordinarie ledamöter:
Ann Carlsson
Susann Eklund
Ann Gottberg
Johan Hilander
Ted Häggblom
Rene Janetzko
Conny Nylund
Kerstin Renfors
Michael Sundblom
Carola Wikström-Nordberg
Gun Åkerback
Stellan Egeland
Jan-Erik Berglund

Ersättare:
Kaj Bäckman
Sussie Fagerström
Leif Holländer
Leena Pokela
Ann Catherine Renfors
Peter Wahlbeck
Robert Williams
Christoffer Virtanen
Ingvar Björling
Maria Häggblom
Olle Sjöstrand
Dan Nyholm