Fyra nya lagtingskandidater

Obunden Samling höll i onsdags möte där valprogrammets sista punkter klubbades.

– Valprogrammet ska presenteras under nästa vecka. Det kommer även att komma ut en kortare lättläst version för att alla ska ha möjlighet att ta till sig informationen säger partiordförande Bert Häggblom.

Partiet lanserade samtidigt nya kandidater till lagtingsvalet och kommunalvalet i höst:

Från Vänster.
Carola Wikström-Nordberg specialsjuksköterska från Finström. Hon arbetar för att skapa sektorsövergripande samarbete inom psykiatrin och att en ungdomsmottagning etableras vid ÅHS.

Ralf Häggblom forstmästare från Jomala som ger sig in i politiken för att påverka hur framtidens energilösningar ska utformas. Han anser att gynnsamma förhållanden för ekonomisk tillväxt ska skapas samtidigt som den miljömässiga hållbarheten beaktas.

Bo Timonen byggledare från Saltvik som vill uppmuntra nyetablering av företagare. Vidare tycker han att det är viktigt att sjukvårdens kvalité bibehålls och att åtgärder sätts in för att stoppa drogerna.

Runa-Lisa Jansson merkonom från Saltvik med fokus de äldres rättigheter i samhället. Hon vill se att äldre prioriteras i samma utsträckning som den övriga befolkningen och att ta krafttag tas mot åldersdiskrimineringen i samhället.