Låt barn vara barn.

Lika värde och rätt till friheten att välja.

Livsglädje och sänkt skatt för pensionärer.