Jag ser företagsamhet som en central komponent för att skapa och upprätthålla ett livskraftigt örike. En hållbar livsstil inkluderar tillgång till färsk nyfångad fisk och lokalodlad mat. Ett socialt tryggt samhälle innehåller en välutvecklad sjukvård, skola, daghem och äldreomsorg. För att främja utbildning och framtidstro för unga är det viktigt att ha en fungerande biblioteksverksamhet samt tillgänglig utbildning och vidareutbildning på svenska. Aktiv fritid, kultur och kreativitet behövs för vår hälsa.