Det här vill jag arbeta för:

– Att världens alla krig upphör.
– Att barn får vara barn när de växer upp, utan att de blir sexualiserade och inblandade i vuxenvärlden.
– Att vi alla vuxna börjar inse att barn är det viktigaste som vi har, och vår framtid. Vi måste stoppa sexualiseringen av barn redan från tidig ålder. Vi ska satsa på och stödja barns och ungdomars fritidsaktiviteter samt talanger som ger dem självförtroende och självkänsla. De ska veta att ingenting är omöjligt och att ingen dröm är för stor!
-Ett bra samarbete mellan skolan och barnomsorgen. Det betyder inte att vi överger rättigheterna och självbestämmandet till skolsystemet. Det betyder att vi har lika rätt att vara inblandade i vad som är rätt och fel för våra egna barn och familjer.
– Att stoppa fri porr på internet och se till att sidorna är registrerade och inloggningsbara med nätbankskoder. På det sättet skyddar vi våra barn och räddar många från människohandel, de som ofrivilligt är indragna i sexbranschen.
– Jämställdhet. Jämställdhet har enligt mig ingen kön eller sexuell läggning, alla är lika värda! Om du respekterar mig, respekterar jag dig, det är allt som behövs för att vi ska trivas med varandra oberoende av din sexuella läggning! Och oberoende vad du har i dina byxor eller i din BH!
– Allas lika rättigheter i praktiken. Man är fri att agera så länge man inte genom sitt agerande inskränker på någon annan människas självbestämmande!
– En trygg och bra äldreomsorg! Ett viktigt krav för de som ska leda äldrevården har erfarenheter från själva vården! Att ledningen har själv arbetat i skift och känner till hela vårdkedjan!
– Ett särskilt boende för dem som fått en intellektuell skada genom t.ex. olycka, bilkrock m.m. och som behöver ett annorlunda stöd och hjälp i vardagen än de som är födda med en intellektuell funktionsnedsättning. Just nu placeras oftast personer i samma hus som tillhör omsorgen och deras behov av vardaglig rehabilitering förhindras och deras tillstånd försämras.