Ämnen som berör mig är eget självbestämmande över den egna kroppen, småföretagande, åländsk matproduktion. En miljökonsekvensbedömning behövs då vindkraftverk ska byggas – utvärdering av likvärdiga projekt ska beaktas. Miljöfrågor som är relevanta, såsom bort med miljögifter. Pensionärer ska ha en trygg ålderdom inom vården och lättnader inom beskattningar där Åland kan påverka. De alternativa vårdformer som idag jagas ute i världen ska få en fristad på Åland.