Jag har arbetat som journalist under större delen av mitt yrkesliv, och håller på med det delvis fortfarande. Jag är också skådespelare och har hållit på med det i snart 40 år.

Jag är själv nybliven 65+ och kommer att arbeta hårt politiskt för pensionärernas och de äldres intressen. Närståendevårdarnas situation måste underlättas genom bättre betalt och större avlastning.

Handikappvänlighet med ramper och hissar i all ny bostadsproduktion.

En kulturell mångfald ska stödas på alla sätt.

Vad gäller infrastrukturen har jag mer än i 20 år talat för att bygga en fast förbindelse, en skärgårdsväg mellan Vårdö och Lumparland.

En tunnel stöder jag inte.